ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA: Dom Duga-Zagreb

OIB: 38198952349

ADRESA: p.p. 133, 10 000 ZAGREB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Marina Maloča

Kontakt: p.p. 133, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka

e-mail: info@duga-zagreb.hr

Obrazac – Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na pristup