KONTAKT PODACI

Naš fiksni telefon dostupan je radnim danom od 8.00 – 16.00 sati:
01 / 6383-503

Naš broj faxa je:
01 / 3830-500

Naš mobilni telefon dostupan je 24 sata službenim osobama iz policije i ureda socijalne skrbi u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Naš broj žiro računa je: HR3423600001101932950, SWIFT: ZABAHR2X (Zagrebačka banka d. d.)

Sva pisma i druge vrste prepiski šaljite nam isključivo na adresu:

Duga-Zagreb, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja
P. P. 133
10001 Zagreb

Moguće nas je kontaktirati i na elektronskoj adresi:
info@duga-zagreb.hr

Ili ispuniti slijedeći obrazac: