KONTAKT PODACI

Naš fiksni telefon  za opće informacije dostupan je od 8.00 – 20.00 sat:
01/6383 503, info@duga-zagreb.hr

Telefon za informacije za uključivanje u psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji (pon i sri: 14.00 – 20.00; uto – čet – pet: 9.00 – 15.00):
01/4590-560 i 091 3831-777, e-mail: tretman@duga-zagreb.hr

Besplatni telefon savjetovališta za djecu i odrasle žrtve obiteljskog
nasilja (pon – sri – pet: 16.30 – 19.30):
0800 8898

Naš broj faxa je:
01/3830-500

Naš mobilni telefon dostupan je 24 sata službenim osobama iz policije i ureda socijalne skrbi u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Naš broj žiro računa je: HR3423600001101932950 (Zagrebačka banka, SWIFT: ZABAHR2X)

Sva pisma i druge vrste prepiski šaljite nam isključivo na adresu:

Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja
P.P. 133
10001 Zagreb

Moguće nas je kontaktirati i na elektronskoj adresi:
info@duga-zagreb.hr

Ili ispuniti slijedeći obrazac: