Obilježavanje 10 godina djelovanja Doma „Duga-Zagreb“

U prigodi obilježavanja 10 godina djelovanja Doma „Duga-Zagreb“ , objavljujemo ovaj video spot pod nazivom „Obitelj je (ne)sigurno mjesto!“ u nadi da će žrtve potaknuti da potraže pomoć, a počinitelje nasilja da prekinu nasilno ponašanje.

Duga za partnere 2017

Evaluacija rada 2007 – 2017 – Duga Zagreb

Letak – Obitelj je (ne)sigurno mjesto

Please follow and like us: