ZAKONSKI OKVIR DJELOVANJA

ZAKONSKI OKVIR DJELOVANJA

Počinitelji mogu biti upućeni u tretman temeljem Zakona od zaštite u obitelji i temeljem Kaznenog zakona.
Prema  Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji ( čl.9.,st.1) sud može počinitelju izreći zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana.Mjera se može „…izreći počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja počinitelja ili ako postoji ili ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponovo počiniti nasilje prema osobama iz članka 3.ovog Zakona.“

Prema kaznenom zakonu (čl. 70) sud  može počinitelju  koji je poĉinio kazneno djelo s obilježljem nasilja  izreći sigurnosnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana. Mjera se može izreći „..ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo.“

Način i mjesto provođenja psihosocijalnog tretmana propisani su Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretman kojeg primjenjuje Ministarstvo pravosuđa.