1. radionica u Zagrebu u sklopu Nacionalne kampanje osnaživanja žena “Sofija”

 

Nacionalna kampanja osnaživanja žena “Sofija” radi na aktivnom osnaživanju i osposobljavanju žena za nošenje s izazovima u društvu u kojem živimo te njihovom osposobljavanju za aktivnije sudjelovanje na tržištu rada. Dom „Duga-Zagreb“ je partner u tom projektu u dijelu edukacija za stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji kao i s počiniteljima istog.

Aktivnosti nacionalne kampanje Sofija pokrivaju cijelu Hrvatsku i održat će se u svim županijama (21 lokacija) za dvije ciljane skupine: nezaposlene žene, žrtve nasilja i stručnjake koji rade s navedenim skupinama, koje se provode kroz 3 komponente:

  • radionice unaprjeđenja socijalnih vještina
  • radionice samoobrane
  • edukacija stručnjaka.

Više o tome na linku