10 GODINA SAVJETOVALIŠTA

Dom „Duga-Zagreb” pruža tri vrste usluga za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja bez obzira na spol:

1. SAVJETOVANJE – specijalizirano za žrtve obiteljskog nasilja koje nisu na smještaju u ustanovi

2. SMJEŠTAJ ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA – psihosocijalna pomoć – pravni savjeti – briga o zdravlju – prehrana

3. “PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI” – u cilju sprečavanja nasilja u obitelji, kroz pružanje
adekvatne stručne pomoći počinitelju/počiniteljici nasilja koji neadekvatno emocionalno reagiraju u smislu izraženih
heteroagresivnih tendencija

 

 

Život bez nasilja pravo je svakog pojedinca u društvu! Na putu do postizanja tog cilja potrebno je pružiti različite oblike pomoći i potpore u savladavanju svih koraka potrebnih za kvalitetan i konačan izlazak iz života s nasiljem.

Postizanje tog cilja za zaposlenike Doma “Duga-Zagreb” jest profesionalni zadatak ali i izazov!

SAVJETOVALIŠTE za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja bez obzira na spol započelo je s radom prije 10 godina – 2005. g. Ukupno je uslugu savjetovanja dobilo više od 11 000 osoba.

SMJEŠTAJ za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja bez obzira na spol i dob započeo je s radom prije 8 godina – 2007. g. Ukupno je smješteno 666 žena i djece ( 285 žena i 381 dijete)

PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI započeli smo provoditi – 2009. g. Ukupno je kroz naš tretmanski centar prošlo više od 850 počinitelja nasilja u obitelji.

Tim stručnjaka u Domu “Duga-Zagreb” pruža maksimum stručne pomoći i ljudske podrške kako bi žrtva definirala što može poduzeti da se osamostali i samouvjereno krene u novi i humaniji način življenja za sebe i vlastitu djecu! To uopće nije lako kao što zvuči! Put izlaska iz nasilja je proces s neizvjesnom dužinom trajanja i neizvjesnim ishodom.

Svi subjekti koji sudjeluju u tom procesu OSNAŽIVANJA žrtve obiteljskog nasilja moraju znati dati pravovremenu i točnu informaciju, pružiti adekvatan tretman i savjet, ali i biti dosljedni i učinkoviti, koristeći sve mogućnosti u sistemu pravne, socijalne i psihološke zaštite.

Od početka rada Doma do danas nije bilo ekscesnih situacija niti krize u obavljanju svih usluga u Domu, što upućuje da su uvjeti rada i osiguranje primjereni potrebama i standardima za djelovanje ovakve vrste ustanove.

Bez stalne logističke i financijske podrške osnivača, Grada Zagreba i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, ne bi bilo moguće opstati i kontinuirano težiti povećanju kvlalitete usluga koje pružamo.

Zagreb, studeni 2015.