18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Opatija, 13. – 16. listopada  2010.

“Duga” je sudjelovala na Simpoziju: Seksualnost, kultura, kontekst s izlaganjem „Socio-demografske karakteristike žrtava obiteljskog nasilja koje su na smještaju u ustanovi“. Tema ovogodišnje konferencije bila je kroskulturalnost, te u skladu s istom u izlaganju smo nastojali dati prikaz raznolikosti kultura, običaja, vjera, obilježja specifičnog područja, manje ili više prisutnih tradicionalnih vrijednosti i uvjerenja, spolnih i/ili rodnih uloga, odgojnih stilova i stilova života na jedan neuobičajen način kroz nekoliko priča od kojih svaka predstavlja moment iz života žene ključan za odluke koje su donijele. Izlaganje je bilo posjećeno u velikom broju sudionika.