4. Konferencija socijalnih radnika

Opatija, 04.-06.listopada 2010.g.

Socijalna radnica Doma prisustvovala je 4. Konferenciji socijalnih radnika pod nazivom „ Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad „ koja se održala u Opatiji od 04.-06.2010.g.
Prisustvovanje konferenciji bilo je ciljano u vidu sudjelovanja na poster prezentacijama s posterom „Elementi socijalne isključenosti kod žena žrtava i počiniteljica obiteljskog nasilja“ autorice kojeg su socijalna radnica koja radi sa žrtvama i psihologinja koja radi sa počiniteljima obiteljskog nasilja u Domu „ Duga-Zagreb“.
Cilj poster prezentacije bila je komparacija elemenata socijalne isključenosti kod žena žrtava obiteljskog nasilja i žena počiniteljica obiteljskog nasilja, a koje su bile korisnice usluga Doma „ Duga-Zagreb“ u razdoblju rujan 2009.g.- srpanj 2010.g., obzirom da kod obje skupine postoji rizik od socijalne isključenosti.

Naime, dimenzije socijalne isključenosti žena korisnica usluga Doma „ Duga-Zagreb“ analizirale su se kroz tri različita aspekta prikraćenosti, i to, radni, ekonomski i sociokulturalni aspekt.
Na osnovu dobivenih podataka zaključuje se kako ne postoji značajna razlika između skupine žrtava i počiniteljica obiteljskog nasilja, prema naprijed navedenim dimenzijama socijalne isključenosti.
Zaključno , kod žena, kao socijalno osjetljive skupina, bez obzira na način kako su uključene u dinamiku obiteljskog nasilja, postoji visoki rizik za socijalnu isključenost.