4. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA

Pod nazivom ‘Socijalni rad u zajednici’ od 21.-23. listopada 2009. održan je 4. Simpozij socijalnih radnika u organizaciji HUSR-a.

Cilj ovog simpozija bio je potaknuti raspravu o socijalnom radu u zajednici kao nužnom elementu djelovanja profesije socijalnog rada. Dom ‘Duga-Zagreb’ na simpoziju je sudjelovao s radionicom pod naslovom ‘Primjena protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji prilikom smještaja u Dom ‘Duga-Zagreb”.

U našem svakodnevnom radu susrećemo se s nizom problema koji često nisu definirani pravilnicima, odnosno protokolima, a zahtjevaju promptno djelovanje s obzirom da je riječ o odraslima i djeci koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji i potrebna im je hitna pomoć. U takvim situacijama procjenjujemo najvažnijim međusobnu  suradnju svih nadležnih institucija u situacijama obiteljskog nasilja, a koja bi trebala biti brza, učinkovita, primjerena i na dobrobit svih onih koji se nalaze u  teškoj životnoj situaciji.

Slijedom našeg iskustva , odlučili smo ovom radionicom potaknuti na razmišljanje o potrebi za učinkovitijom među-komunikacijom sve one koji svakodnevno u svom radu  dolaze u kontakt sa žrtvama obiteljskog nasilja koje traže pomoć i podršku u potrazi za adekvatnim rješenjem svojega problema.