Kontakt podaci Doma ‘Duga-Zagreb’

Naš fiksni telefon  za opće informacije dostupan je od 8.00 – 20.00 sat:
01/3831-770

Telefon za informacije za uključivanje u psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji (pon i sri: 14.00 – 20.00; uto – čet – pet: 9.00 –15.00):
01/4590-560 i 091/3831-777

Besplatni telefon savjetovališta za djecu i odrasle žrtve obiteljskog
nasilja (pon – sri – pet: 16.30 – 19.30):
0800 8898

Naš broj faxa je:
01/3830-500

Naš mobilni telefon dostupan je 24 sata službenim osobama iz policije i ureda socijalne skrbi u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Naš broj žiro računa je: HR5824020061100933076 (Erste & Steiermärkische Bank d.d., SWIFT: ESBCHR22)

Sva pisma i druge vrste prepiski šaljite nam isključivo na adresu:

Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja
P. P. 133
10001 Zagreb

Moguće nas je kontaktirati i na elektronskoj adresi:
info (at) duga-zagreb.hr