PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI

 

ZAKONSKI OKVIR DJELOVANJA
Prema  Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji ( čl.9.,st.1) sud može počinitelju izreći zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana.Mjera se može „…izreći počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja počinitelja ili ako postoji ili ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponovo počiniti nasilje prema osobama iz članka 3.ovog Zakona“. Način i mjesto provođenja psihosocijalnog tretmana propisani su Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretman kojeg primjenjuje Ministarstvo pravosuđa.

SVRHA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA je spriječiti i zaustaviti nasilničko ponašanje u obitelji, što se postiže uključivanjem počinitelja/lice nasilja u obitelji u strukturirani tretman koji pomaže u stjecanju uvida i prihvaćanju odgovornosti za vlastito nasilno ponašanje te usvajanju samokontrole ponašanja kao i učenju socijalnih vještina

Vrijeme trajanja – cjelokupni tretman uključuje  18- 20 susreta, a obuhvaća najmanje 36 sati neposrednog kontakta te izvršavanje tretmanskih zadaća koje počinitelju/ici zadaju voditelji, a odnose se na stvarne životne okolnosti. Tretman se ostvaruje u razdoblju od šest mjeseci…

Osnovna načela na kojima počiva psihosocijalni tretman su slijedeća:

 • povećanje sigurnosti članova obitelji ugroženih obiteljskim nasiljem
 • obiteljsko je nasilje neprihvatljivo i mora se zaustaviti
 • obiteljsko nasilje je izraz zlouporabe moći u nastojanju da se kontrolira druga osoba
 • nasilno ponašanje je naučeno i izabrano ponašanje za koje je svaka osoba ( počinitelj/ica) odgovorna i za koje treba odgovarati
 • nasilno se ponašanje može promijeniti
 • tretman mora biti proveden u suradnji s drugim čimbenicima suzbijanja nasilja u obitelji

Očekivanja i prednosti ovakvog oblika rada:

 • pružanje pomoći žrtvi obiteljskog nasilja prekidanjem kruga nasilja u kojem je živjela/ živio s porukom da nije sama/ sam i da nije prepuštena/ prepušten neprihvatljivim obrascima ponašanja počinitelja/ice nasilja u obitelji;
 • razvijanje komunikacijskih vještina kod počinitelja/ice obiteljskog nasilja, vještina suočavanja sa stresom, kontroliranju ponašanja, a u cilju prevencije ponavljajućih nasilničkih obrazaca ponašanja;
 • prihvaćanje od strane počinitelja/ice obiteljskog nasilja da je nasilno ponašanje naučeno ponašanje, te da se ono može promijeniti u prihvatljive oblike ponašanja;
 • prihvaćanje odgovornosti za vlastito ponašanje i postupke;
 • stjecanje uvida od strane stručnjaka/inja o uspješnosti suzbijanja nasilja u konkretnoj obitelji s kojom će u slučaju Doma „Duga“ raditi dva tima stručnjaka/inja (jedan tim za rad sa žrtvom  kroz savjetovalište i/ili smještaj izvan obitelji, a drugi tim za rad s počiniteljem/icom obiteljskog nasilja kroz telefonsko savjetovanje, odnosno tretman);
 • tretman omogućuje počinitelju/ici obiteljskog nasilja da nastavi sa svakodnevnim životnim obvezama što uključuje i redovite odlaske na posao, čime se sprječava sekundarna viktimizacija žrtve;
 • provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja/ice obiteljskog nasilja smanjuje troškove izdržavanja zatvorske kazne i potiče pojedinca da promijeni svoje neprimjereno i kažnjivo ponašanje, te se time osposobi za kvalitetnog člana zajednice i društva.

TKO I GDJE PROVODI TRETMAN?
psihosocijalni tretman u našoj ustanovi  provode dvije dodatno educirane stručnjakinje, psihologinja i socijalna radnica; dodatnu edukaciju za provođenje psihosocijalnog tretmana završile su u organizaciji Društva za psihološku pomoć iz Zagreba, od strane vodećih stručnjaka u zemlji upravo za područje obiteljskog nasilja

Tretman se provodi na izdvojenoj lokaciji Doma Duge-Zagreb:

OZALJSKA 93 / II, ZAGREB
kontakt telefon 45 90 560 i 091 3831 777
telefax 45 77 217