Predavanje o senzornoj integraciji i predstavljanje programa Centra za rehabilitaciju Silver

23.studenoga 2012.,  Centar za rehabilitaciju Silver, Zagreb

            U organizaciji Centra za rehabilitaciju Silver 23. Studenog 2012.godine, održano je predavanje o senzornoj integraciji i ukratko je predstavljen program rada Centra Silver koji uključuje pse pomagače u rehabilitaciji osoba s invaliditetom. Ravnatelj Centra Silver ukratko je predstavio programske aktivnosti ustanove,

a potom je održano predavanje o programu uzgoja i socijalizacije, te individualnog rada s klijentima od strane radnih terapeuta koji u svom radu prakticiraju i metode senzorne integracije koje uključuju pse pomagače u rehabilitaciji osoba s invaliditetom. Prikazani su i kratki filmovi snimljeni tijekom individualnog tretmana senzorne integracije sa psom kao pomagačem  u rehabilitaciji djece s invaliditetom, i na kraju, održano je predavanje gđe Kristiane Kull-Sadacharam, radne terapeutkinje, instruktorice, koja je studirala SI prema Ayres modelu na USC i Ayres klinici u SAD-u, ujedno je predstojnica odjela radne terapije najvećeg dječjeg rehabilitacijskog Centrau europi, Kinderzentruma iz Münchena te predsjednica Europskog društva senzornih terapeuta.

            Senzorna integracija predstavlja složenu organizaciju svih osjeta koje tijelo koristi u svakodnevnom životu, a disfunkcija senzorne integracije može se uočiti u najranijoj dobi djeteta kroz izostanak normalnog obrasca kretanja, slabiji mišićni tonus, zaostajanje u govoru, pa nadalje kroz loše funkcioniranje, poteškoće sa pažnjom, učenjem i sl. Vrlo je važno prepoznati disfunkciju od strane stručne osobe, no isto je tako važno uključivati i roditelje kako bi svojim radom doprinijeli postizanju što boljih rezultata kod svoje djece. Kod težih neuroloških poremećaja, kod kojih je potrebno više rada, nastupaju psi pomagači koji za dijete znače veliku emocionalnu potporu, a prijateljstvo djeteta sa psom stvara osjećaj da se sve vježbe provode kroz igru.

Važno je istaknuti kako je Centar Silver prvi u svijetu koji je uveo terapijskog psa u proces rehabilitacije djece putem senzorne integracije.