‘DUGA – ZAGREB’, DOM ZA DJECU I ODRASLE – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja ‘Duga – Zagreb’ osnovan je 2007. godine s ciljem pružanja sigurnosti i stručne pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. U Dom ‘Duga’ dolazi se putem dojave o potrebi za smještajem žrtve obiteljskog nasilja iz centra za socijalnu skrb i/ili policije. Dojavu je moguće zaprimiti i od nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom. Ponekad se i potencijalna korisnica  sama obrati za pomoć, te u takvim situacijama obavještavamo nadležan ured socijalne skrbi o smještaju žrtve, koji nam na uvid pošalje socijalnu anamnezu ukoliko ista već postoji.

SMJEŠTAJ Dom ‘Duga’ pruža usluge smještaja žrtvama obiteljskog nasilja, a koji uključuje usluge prehrane, brige o zdravlju, psihosocijalni tretman i pravno savjetovanje. Troškovi smještaja za korisnice i korisnike u cijelosti su besplatni, a podmiruje ih osnivač ustanove Grad Zagreb. Dom ‘Duga’ je javna ustanova, no važno je da se adresa u javnom prometu koristi što manje, te da bude dostupna samo službenim osobama. Vrijeme trajanja smještaja nije ograničeno, već ovisi o procjeni potrebe za istim. Prema dosadašnjem iskustvu Doma ‘Duga’, korisnice su se na smještaju u prosjeku zadržavale tri mjeseca.

Smještajni kapacitet: 25 kreveta

ORGANIZACIJA RADA USTANOVE
Radno vrijeme odvija se radnim danom u dvije smjene, od 8.00 – 21.00,
Pasivna dežurstva odvijaju se svakodnevno od 21.00-8.00, što podrazumijeva svaki vikend i svaki praznik. Dostupnost dežurnih osoba traje kroz 24 sata na službeni broj mobitela.

Zaštićenost:

  • 24 sata prisutan zaštitar;
  • ‘panik tipka’ na bitnim mjestima u objektu, radi trenutne dojave o opasnosti policiji;
  • video nadzor svih bitnih mjesta izvan objekta i unutar objekta;

STRUČNI RAD
Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja u Domu provodi stručni tim sastavljen od dvije socijalne radnice, psihologinje i pravnice.

Socijalne radnice: organizacija uključivanja djece u dječji vrtić i školu, te aktiviranje zdravstvenih kartona kod liječnika obiteljske medicine, školske medicine, ginekologa i ostalo prema potrebi; pomoć i koordinacija subjekata u sustavu u cilju ostvarenja prava iz socijalne skrbi; provođenje savjetodavnog rada individualno (usmjeren na podršku u cilju adaptacije na život u ustanovi, pomoć oko osamostaljenja s fokusom na život nakon odlaska iz doma) i grupno (razvijanje psihosocijalnih osobina za kvalitetniju komunikaciju u obiteljskim i socijalnim relacijama, prevencija nepoželjnih oblika ponašanja i afirmacija pozitivnih vrijednosti kod djece).

Psihologinje: kontinuiran i intenzivan rad na psihološkim posljedicama koje zlostavljane osobe imaju; opservira, utvrđuje prvotnu psihodijagnostiku, sudjeluje u izradi i donošenju individualnih programa rada za svakog korisnika posebno (djeca i odrasli); usmjeren je na osnaživanje korisnika/ca te pripremu za osamostaljenje nakon izlaska iz Doma; sustavno prati psihološko stanje korisnika/ca, a prema potrebi upućuje ih na tretman stručnjacima/kinjama drugih specijalnosti (npr. psihijatru); psihologinje rade na afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te potiču samopouzdanje i psihološko osnaživanje odraslih korisnica kroz primjenu suportivnih tehnika i savjetodavni rad individualno (usmjeren na razrješavanje specifičnih individualnih potreba) i grupno (radioničke skupine u timu sa socijalnom radnicom, ciljane tematike, poput  ‘Definiranje ciljeva’, ‘Kvalitetna komunikacija’, ‘Ja poruke’, ‘Osvješćivanje procesa biranja partnera”, Tradicionalni odgoj i životne odluke”, ‘Osvješćivanje osjećaja prema partneru – počinitelju nasilja” i slične).

Pravnik: radi isključivo individualno savjetovanje, pruža pravne savjete vezano za rješavanje obiteljsko pravnih problema; izrađuje hodogram potrebnih radnji kako bi korisnicima/cama bilo lakše savladati sve korake na putu do cilja (razvod braka, davanja na skrb djece, odluke o susretima i druženjima s roditeljem kojem dijete nije dodijeljeno na skrb, podjela bračne stečevine, sastavlja tužbe i žalbe za korisnice i korisnike smještaja; pomaže prilikom upućivanja na adrese nadležnih institucija u smislu prethodnih telefonskih dogovora sa službenim osobama i slično).

info@duga-zagreb.hr
www.duga-zagreb.hr

Posted in Nekategorizirano