Duga-Zagreb: Izvještaj za 2010.

U 2010. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 70 osoba od čega su 30 žene i 40 djece. U 2009. imali smo  na smještaju 65 osobe i to 29 žene i 36 djece. Iako se radi o blagom porastu broja smještaja u odnosu na 2009., uočava se da je prilično ujednačen broj korisnika svake godine što pripisujemo ograničenju kapaciteta, ali i dužini trajanja smještaja koje je u prosjeku od 45 do 60 dana. Stoga je fluktuacija korisnika iz godine u godinu ujednačena.

 

Posted in Nekategorizirano