Duga-Zagreb: Izvještaj za 2012.g

U 2012. na smještaju u Domu „Duga – Zagreb“ bilo je ukupno 109 osoba, od čega 46 odraslih i 63. U 2011. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 116 osoba od čega su 46 žene i 70 djece. Na prvi pogled vidljiva je ujednačenost u broja korisnika smještaja. Ipak, treba znati da smo 2011. godine zbog preseljenja i čekanja dozvole za rad o nadležnog ministarstva započeli sa smještajima tek u lipnju 2011. Također u to vrijeme su žrtve uglavnom ostajale na smještaju do 30 dana te smo imali veću frekvenciju prolaska kroz sklonište. Tijekom cijele 2012. smješteno je čak nešto manje korisnika. Proizlazi da je tijekom 2012. u prosjeku trebalo biti barem 25% više smještenih osoba. No, do toga nije došlo jer se je najčešća dužina boravka žrtava produžena u prosjeku od 1-3 mjeseca te smo imali manju fluktuaciju. U 2011. imali smo najčešće ostanak žrtava smještaju „do mjesec dana”.

Do kraja 2012. „zaokružili” smo šest proračunskih godina rada.

Više u prilogu.

Posted in Nekategorizirano