IZVJEŠTAJ S OKRUGLOG STOLA

„Novi kazneni zakon – kaznena djela protiv spolne slobode i
Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži“

Kuća ljudskih prava, Zagreb, 24.01.2011.g. u 11,00 sati
Selska cesta 112c

U ponedjeljak 24.01.2011. Ministarstvo pravosuđa je u suradnji sa Kućom ljudskih prava organiziralo okrugli stol s nazivom: „ Novi Kazneni zakon – kaznena djela protiv spolne slobode i kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži“, pri čemu su izlaganja imali voditeljica radne skupine za izradu nacrta prijedloga novog Kaznenog zakona prof.dr.sc. Ksenija Turković, te sutkinja Vrhovnog suda RH Ana Garačić mr.iur, nakon čega su se postavljala pitanja, te razvila panel diskusija.

Trenutno imamo samo radnu verziju novog Kaznenog zakona koja je i do sada imala više izmjena, te će ih zasigurno imati i ubuduće, a radna skupina na izmjeni zakona radi od 2009.godine.
Najvećim dijelom trajanja okruglog stola izlagala je voditeljica radne skupine prof.dr.sc. Ksenija Turković koja se većim dijelom bazirala na kaznenim djelima protiv spolne slobode, te tom prilikom istaknula kako su u nacrtu novog kaznenog zakona predvidjeli dva temeljna kaznena djela protiv spolne slobode, i to kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka ( čl.1, a važeći zakon čl. 188. i 190. ) i kazneno djelo silovanja ( čl.2, a važeći zakon 188.-191. ).
Kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka ( čl.1 ), trebao bi glasiti:
„1) Tko s drugom osobom bez njezinog pristanka izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka s trećom osobom izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2) počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine“.

Kazneno djelo – teška djela protiv spolne slobode ( čl.3, 188-191 važeći zakon ),  kvalificirana su kaznena djela ( za njih je zapriječena veća kazna ) za počinjena kaznena djela silovanja iz čl.2 , a novi dodaci navedenog kaznenog djela su ako su počinjena iz e) mržnje, h) uz uporabu oružja ili opasnog oruđa i j) uz kršenje mjere opreza, posebne obveze ili zaštitne mjere izrečene počinitelju radi zaštite te žrtve.
Osim spomenutog, u nacrtu novog kaznenog zakona predlaže se uvođenje novih kaznenih djela protiv spolnih sloboda, i to:
a) kazneno djelo mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba ( čl.8 ) pri čemu je ostalo nejasno što bi to bilo zadovoljenje spolnih potreba ( koliko često, kada…), a što bi ostalo u domeni sudačke procjene jednako kao i ostalih 34 postojećih pravnih nedefiniranih termina u kaznenom zakonu;
b) kazneno djelo podvođenja ( čl.9 ) teško kazneno djelo spolnog iskorištavanja djeteta ( čl.14 );
c) kazneno djelo spolnog uznemiravanja ( čl.15 ), koje ni približno neće izgledati kako je trenutno u nacrtu;
d) kazneno djelo nametljivog kontaktiranja – stalkinga ( čl.16 ) koje će možda ići pod kazneno djelo uhođenja;
e) kazneno djelo sakaćenja ženskih spolnih organa ( čl.17. ).

Trenutno je dob djeteta za slobodno stupanje u seksualne odnose 14 godina. Prevladao je stav da je bolje da granica bude 15 godina, što je prije svega zagovarala pravobraniteljica za djecu, gđa. Mila Jelavić.
Kod dijela koji govori o prostituciji i pornografiji, a naročito vezano za čl. 10.( prostitucija ) razvila se polemika kako procesuirati eksplicitne seksualne poze na posljednjim stranicama tv programa u dnevnim novinama, a što se do sada kako je rekla nazočna osoba iz policije ni na koji način nije moglo procesuirati, a ujedno se postavilo i pitanje razlike između riječi namamiti i vrbovati na što voditeljica radne skupine nije direktno odgovorila, već je kazala kako su u prijedlog stavili oba termina kako bi se što sve obuhvatnije opisalo kazneno djelo prostitucije, a slična situacija je i sa kaznenim djelom iskorištavanja djece radi pornografije ( čl.11 )  ( mamiti, vrbovati ) s tim da nije ponuđena definicija pornografije na što se i ukazalo u panel diskusiji. Rečeno je kako ipak neće doći do definiranja pornografije (razlika u odnosu na erotiku ).
Na području kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži kao najveći problem istaknuto je preklapanje kaznenog djela nasilja u obitelji ( čl.12 – 215a ) sa prekršajnim zakonodavstvom i pravilom ne bis in idem ( ne može se dvaput suditi u istoj stvari ), pa često o policiji ovisi o tome kako će tretirati počinjenje nasilja. U ovom trenutku razmišlja se čak da se iz zakona izbaci ovaj članak nasilja u obitelji, te da ga se stavi u neki drugi članak kao kvalifikatorni oblik kaznenog djela, a postavilo se i pitanje što to znači opetovano kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji ( 3xprekršaj pa onda kazneno djelo? ).
Pohvaljen rad prekršajnih sudova u odnosu na kaznene sudove, te je primijećena i nelogičnost u kaznenom djelu izvanbračnog života sa djetetom ( članak 4. – 214 ). Naime, i stavku 1) navedenog članka kaže se: „ Tko izvanbračno živi s djetetom mlađim od 16.godina…, a u stavku 4)  neće se kazniti za djelo iz stavka 1. ovog članka počinitelja ako razlika u dobi između osoba koje izvanbračno žive nije veća od 5 godina.“ Naše pitanje je: „Ako je izvanbračna zajednica izjednačena s bračnom zašto se onda brak može zaključiti tek nakon navršene 16.godine, a izvanbračna zajednica može započeti i ranije?“