Duga-Zagreb: Izvještaj za 2007.

 

Prvi smještaj u Domu „Duga – Zagreb“realiziran je 18. travnja 2007, kada smo posredstvom Ureda socijalne skrbi Sesvete, primili majku i dvoje maloljetne djece u dobi od 11 i 15 godina. Od tog datuma pa do 31. prosinca 2007., usluge smještaja, prehrane, brige o zdravlju te psihosocijalnog tretmana i pravnog savjetovanja koristilo je ukupno 56 osoba.
Život bez nasilja pravo je svakog pojedinca u društvu! Na putu do postizanja tog cilja potrebno je pružiti različite oblike pomoći i potpore u savladavanju svih koraka potrebnih za kvalitetan i konačan izlazak iz života s nasiljem.

U Domu „Duga-Zagreb“ pružamo upravo takve oblike pomoći i potpore koji imaju za cilj biti podloga za žrtvu obiteljskog nasilja da pokuša prekinuti zatvoreni krug nasilja u kojem je živjela, da u sebi pronađe mir i snagu za konačan izlazak iz tog kruga nasilja, te da točno definira što može poduzeti da se osamostali i samouvjereno krene u novi i humaniji način življenja!

Stoga je važno znati da svi subjekti koji sudjeluju u tom procesu OSNAŽIVANJA žrtve obiteljskog nasilja moraju znati dati pravovremenu i točnu informaciju, pružiti adekvatan tretman i savjet, ali i biti dosljedni i učinkoviti, koristeći sve mogućnosti u sistemu pravne, socijalne i psihološke zaštite.

Cjeloviti izvještaj
za 2007. godinu
u PDF obliku

 

Letak sa grafičkom obradom
statistike u PDF obliku:
Naša prva godina

Posted in Nekategorizirano