Duga-Zagreb: Izvještaj za 2008.

Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja ‘Duga-Zagreb’, u 2008. pružao je nekoliko vrsta usluga:    

  1. SMJEŠTAJ – PREHRANA – BRIGA O ZDRAVLJU – PSIHO-SOCIJALNA POMOĆ – PRAVNI SAVJETI   
  2. SAVJETOVANJE SPECIJALIZIRANO ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA KOJE NISU    NA SMJEŠTAJU U USTANOVI
  3. ‘DUGIN – TELEFON’ – ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ U CILJU PREVENCIJE POČINJENJA NASILJA U OBITELJI OD STRANE POTENCIJALNIH POČINITELJA BEZ OBZIRA NA SPOL I DOB

U 2008. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 54 osobe od čega su 24 žene i 31 i dijete. Uočava se da je prilično ujednačen broj korisnika u odnosu na 2007. godinu (56 osoba), dok je broj odbijenih zahtjeva nešto povećan.

Cjeloviti izvještaj
za 2008. godinu
u PDF obliku

 

Posted in Nekategorizirano