Neslužbeni pročišćeni tekst Statuta 2023 i izmjene kolovoz i prosinac