Dom Duga – Zagreb, Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2023.