KORISNI LINKOVI

Institucije i nadležne službe

MOBMS: Sprječavanje nasilja u obitelji
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Na linku možete slijedeće dokumente:
* Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2008. do 2010. godine
* Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
* Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji
* Nacionalna Kampanja Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje

MUP RH: Savjeti kod nasilja u obitelji
Na stranicama možete naći:

* Što je nasilje u obitelji
* «Kotač moći i kontrole»
* Zaštitne mjere i mjere opreza
* Mitovi o nasilju u obitelji
* Sudionici nasilja u obitelji
* Dinamika nasilja u obitelji
* Znakovi nasilja na žrtvi
* Znakovi i posljedice nasilja u obitelji kod djece
* Dužnost policije u slučajevima nasilja u obitelji
* Savjeti žrtvi nasilja u obitelji

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za djecu

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Poliklinika za zaštitu djece GZ

Policijska uprava Zagrebačka

 

Udruge i savjetovališta

Društvo za psihološku pomoć
Tel. (01) 48 26 111 i (01) 48 26 112
Društvo za psihološku pomoć (DPP) je nevladina neprofitna organizacija registrirana u ožujku 1993 god. u Zagrebu. Njezine aktivnosti odvijaju se na dvije lokacije u Zagrebu.

Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH za potporu ženama s invaliditetom žrtvama nasilja
SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja u obitelji dostupan je srijedom od 16.00 do 18.00 sati na telefon: 0800 300 200; e-mail: soih@zg.t-com.hr

Plavi telefon
Linija pomoći namijenjena svima
Radnim danom od 9 do 21 sat na broju
01/ 48 33 888.

Plavi telefon nudi i obiteljska i partnerska savjetovanja, te školu za uspješnije roditeljsktvo, kao i školu za mlade.

Hrabri telefon
Savjetodavna linija 0800 0800
Hrabri telefon je telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu koji je namijenjen djeci, ali i njihovim roditeljima, skrbnicima te stručnjacima koji rade s djecom.

PETRA – mreža za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama i djecom
PETRA je mreža nevladinih organizacija koja promovira ženska ljudska prava. Djeluje u Hrvatskoj i međunarodno na suzbijanju trgovanja ženama i djecom, s naglaskom na seksualno iskorištavanje.

SOS telefon 0800 77 99

B.a.B.e. Budi aktivna, Budi emancipirana, Grupa za ženska ljudska prava
Grupa provodi pravno telefonsko savjetovanje i praćenje zakona.
Telefon: (01) 46 63 666

Psihološki centar TESA
telefon: 01 48 28 888
radnim danom od 10 – 22h
e-mail: psiho.pomoc@tesa.hr

Psihološki centar TESA je udruga koja kontinuirano djeluje već 17 godina, pružajući psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građanima Zagreba i cijele Hrvatske.

Ženska soba
Centar za žrtve seksualnog nasilja djeluje u okviru Ženske sobe. Informacije i savjetovanje možete dobiti na broju
01 / 61 19 444
radnim danom od 10 – 17 sati

Na njihovim stranicama naći ćete i puno informacija o seksualnom nasilju, trgovanju ženama, seksualnim pravima i ženskoj seksualnosti općenito.

Autonomna ženska kuća Zagreb
Autonomna ženska kuća Zagreb je nevladina, neprofitna organizacija, čija je glavna aktivnost osiguravanje sigurnog mjesta za žene i njihovu djecu koji su preživjele zlostavljanje (psihičko, fizičko, seksualno ili ekonomsko) od strane svojih muževa ili partnera.
Telefon: 0800 55 44 radnim danom od 11 do 17 sati

Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
SOS telefon je dostupan svaki dan od 0 -24 sata. Tel: (O1) 46 55 222

Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Žrtvama nasilja u obitelji pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji u okviru usluga privremenog smještaja djece i odraslih osoba. Telefon (01) 36 68 824

Savjetovalište za roditelje i djecu
U prostoru Dječje kuće Borovje, pruža savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć psihologa, defektologa i socijalnog radnika.
Adresa: Ulica Bože i Nikole Bionde 32
Telefon: (01) 61 12 758