UDRUGE I SAVJETOVALIŠTA

Društvo za psihološku pomoć
Društvo za psihološku pomoć (DPP) je nevladina neprofitna organizacija koja između ostalog pruža različite oblike psihosocijalnih intervencija kao što su savjetovanje, psihoterapija, psihološke krizne intervencije, obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja.  

Tel. (01) 48 26 111 i (01) 48 26 112

Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH za potporu ženama s invaliditetom žrtvama nasilja
SOS telefon za žene i muškarce  s invaliditetom žrtve nasilja u obitelji dostupan je srijedom od 16.00 do 18.00 sati na telefon 0800 300 200 ili putem e-maila: savjetovaliste@soih.hr

Plavi telefon
Linija telefonskog savjetovanja za djecu, mlade i odrasle. Plavi telefon nudi, između ostalog, obiteljska i partnerska savjetovanja, školu za uspješnije roditeljstvo kao i školu za mlade.
Radnim danom od 9 do 21 sat na broju telefona 01/ 48 33 888.

Hrabri telefon
Hrabri telefon je telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu koji je namijenjen djeci, ali i njihovim roditeljima, skrbnicima te stručnjacima koji rade s djecom.

Savjetodavna linija za djecu 116 111

Savjetodavna linija za  mame i tate 0800 0800

Linije su otvorene svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

PETRA – mreža za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama i djecom
PETRA je mreža nevladinih organizacija koja promovira ženska ljudska prava. Djeluje na suzbijanju trgovanja ženama i djecom, s naglaskom na seksualno iskorištavanje.

SOS telefon 0800 77 99, svakodnevno od 10 do 18 sati.

B.a.B.e. Budi aktivna, Budi emancipirana, Grupa za ženska ljudska prava
Grupa provodi pravno telefonsko savjetovanje i praćenje zakona.
Telefon: (01) 46 63 666, radnim danom od 8 do 17 sati. 

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA je udruga koja djeluje provodeći psihološka savjetovanje i psihoedukacije građana.
telefon: 01 48 28 888
radnim danom od 10 do 22 sata
e-mail: psiho.pomoc@tesa.hr

 

Ženska soba
Centar za žrtve seksualnog nasilja djeluje u okviru Ženske sobe. Informacije i savjetovanje možete dobiti na broju
01 / 61 19 444
radnim danom od 10 do 17 sati

Na njihovim stranicama naći ćete i puno informacija o seksualnom nasilju, trgovanju ženama, seksualnim pravima i ženskoj seksualnosti općenito.

Autonomna ženska kuća Zagreb
Autonomna ženska kuća Zagreb je nevladina, neprofitna organizacija, čija je glavna aktivnost osiguravanje sigurnog mjesta za žene i njihovu djecu koji su preživjele zlostavljanje (psihičko, fizičko, seksualno ili ekonomsko) od strane svojih muževa ili partnera.
Telefon: 0800 55 44 radnim danom od 11 do 17 sati

Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
SOS telefon je dostupan svaki dan od 0 do 24 sata. Tel: (O1) 46 55 222

Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Žrtvama nasilja u obitelji pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji u okviru usluga privremenog smještaja djece i odraslih osoba.

Telefon (01) 36 68 824

Savjetovalište za roditelje i djecu
U prostoru Dječje kuće Borovje, pruža savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć psihologa, defektologa i socijalnog radnika.
Adresa: Ulica Bože i Nikole Bionde 32
Telefon: (01) 61 12 758