O nama

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” otvorio je 16. travnja 2007., svoja vrata za DJECU I ODRASLE žrtve obiteljskog nasilja. Ovaj Dom PRVI JE TAKVE VRSTE U GRADU ZAGREBU. Naime, prije nego smo dobili sve potrebne dozvole za rad od nadležnog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, dobro su nas pregledale i provjerile različite inspekcije.

   Stoga s ponosom možemo istaknuti da smo zadovoljili zahtjevne kriterije vezano za izgled i opremljenost prostora, zatim za vrstu opreme koju koristimo kao i za razinu stručnosti ljudi koji u domu rade sa žrtvama obiteljskog nasilja.

   Svakodnevno pružamo uslugu smještaja, prehrane, održavanje higijene, brige o zdravlju i psihosocijalnog tretmana uz pravnu pomoć. SVE NAVEDENO ZA KORISNIKE SMJEŠTAJA JE BESPLATNO.

      Tijekom dvogodišnjeg perioda kroz ustanovu je prošlo 148 žrtava, od čega je 60 žena i 87 djece.

PRUŽANJE ZAŠTITE ŽRTVI

      U procesu djelovanja protiv nasilja u obitelji kada je do njega već  došlo, neophodno je da određeno vrijeme žrtva bude zaštićena i sigurna jer tek kada se oslobodi pritiska i straha može slobodno djelovati i efikasno savladavati konkretne probleme na putu izlaska iz kruga nasilja. Vrlo je važno pri tom pružiti uz fizičku zaštitu i odgovarajuću psihološku te savjetodavnu pomoć koja uključuje pomoć pri rješavanju niza svakodnevnih socijalnih potreba i prava iz pozitivnih pravnih propisa. Pravno savjetovanje u podlozi je mnogih dobrih odluka i poteza koje žrtva može poduzeti da osigura bolji socijalni kao i psihološki status za sebe i svoju djecu.

      U Domu su svi oblici tretmana i savjetovanja za žrtvu besplatni, kontinuirani i prilagođeni njenom individualnom statusu. Provode se i radno-okupacijske aktivnosti u cilju ispunjenja slobodnog vremena na kvalitetan način.

 

STATISTIKA

      Statistike pokazuju da se nasilje nad ženama i djecom obično događa unutar obitelji. Svjetska zdravstvena organizacija izdala je izvješće koje otkriva da je između 10 i 69% žena (ovisno o kojoj se zemlji radi), podvrgnuto nasilju od strane njihovih supruga ili partnera tijekom njihovog života.

      Preko 80% incidenata eskalacije nasilja u obitelji, a tu spadaju i najteži zločini ubojstva, počinili su muškarci nad ženama. Stoga je nasilje nad ženama prepoznato kao ozbiljan društveni problem, posebno zbog posljedica koje ostavlja na djecu ako ga gledamo kroz prizmu trans-generacijskog prijenosa modela ponašanja. To znači da djeca kao negativni uzor imaju nasilničko ponašanje prema njima samima ili prema majci zbog čega postoji opravdana opasnost da isti model ponašanja prenesu i u svoje obiteljske zajednice kada odrastu. 

ISTRAŽIVANJE (rujan 2007)

      Prema istraživanju agencije PULS, koje je naručio Dom „Duga-Zagreb“  u rujnu 2007., proizlazi da se nasilje događa čak u svakoj trećoj obitelji, a čak 40% građana Hrvatske poznaje najmanje jednu žrtvu obiteljskog nasilja!

      Alarmanti su i podaci MUP-a prema kojima je u 2006. bilo izloženo 20 883 osobe, a među njima je bilo čak 4 010 maloljetne djece!

      Dodatna poteškoća jest činjenica da se kod djece razvijaju negativni mehanizmi obrane zbog čega često dobivamo ne samopouzdanu, nepovjerljivu i nesretnu mladu osobu koja često u perspektivi ima problem s ostvarivanjem emotivnih veza i uopće kvalitetom odnosa u različitim interakcijama.Zato je primarna potreba osnažiti i pomoći djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja da realno sagledaju situaciju u kojoj se nalaze. 

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA IZ PRVE GODINE RADA (travanj 2008.)

      U prigodi obilježavanja prve godine rada doma, organizirali smo konferenciju za tisak. Tada smo javnosti prezentirali statističke podatke koji govore o kretanju korisnika smještaja u našoj ustanovi.

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA IZ DRUGE GODINE RADA (travanj 2009.)

      U periodu od 1.1. – 31.12. 2008. smjestili smo 54 osobe od čega su 24 bile žene i 30 djece. Više

 

 
Posted in Nekategorizirano