Održan online okrugli stol „Zajedno protiv nasilja na internetu – činimo li dovoljno?“

 

Organizirali smo 9. prosinca 2020.g. okrugli stol putem Zoom platforme, na temu „Zajedno protiv nasilja na internetu – činimo li dovoljno?“.

Četvero vrsnih uvodničara – iskusnih stručnjaka iz različitih sektora, prikazali su egzaktno vlastita iskustva, problematiku i vizije kako pristupiti ovoj temi i raditi na suzbijanju internetskog nasilja.

Tri stotine sudionika u publici govore o aktualnosti ove teme, a rasprava je pokazala da je još puno poboljšanja treba uslijediti kako bi mogli konkretnije pomoći žrtvama internetskog nasilja.

Ovim okruglim stolom ujedno smo završili naše sudjelovanje u EU kampanji „Responsible together!“ koja je započela 25.11. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava nakon 16 dana aktivizma na tu temu.

Više o okruglom stolu: Detaljan sadržaj okruglog stola