Održana jednodnevna edukacija partnerskih organizacija u sklopu programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“

U organizaciji Ženske sobe – Centar za seksualna prava dana 1. rujna 2017. godine održana je  jednodnevna edukacija partnerskih organizacija u sklopu trogodišnjeg programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“. Dom Duga-Zagreb sudjeluje u projektu zajedno s ostalim partnerima: Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“.

 

Cilj programa jest razvoj poticajnog okruženja za uspostavu modela zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz aktivno jačanje suradničkog odnosa svih ključnih aktera. Aktivnosti će se provoditi tijekom tri godine te će, između ostalog, biti organizirani ciklusi radionica s ciljem jačanja žena žrtava obiteljskog nasilja, povećavanja njihove konkurentnosti na tržištu rada te ciklusi osposobljavanja žena žrtava obiteljskog nasilja za zanimanje njegovateljice i geronto domaćice.

Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Fotografija: Leonora Saunders
preuzeto s: http://www.leonorasaunders.co.uk 8.9.2017.