Općeniti savjeti – što možete učiniti?

a) što žrtva nasilja u obitelji može učiniti

 • Zamolite obitelj i prijatelje za potporu
 • Otiđite na savjetovanje zbog sebe
 • Podnesite policiji prijavu zbog zlostavljanja
 • Sazovite obitelj
 • Zamolite vjerske predstavnike koji vas potpomažu da i oni interveniraju
 • Privremeno se iselite
 • Napravite planove za odlazak: pronađite smještaj, pripremite novac, potražite zaposlenje, spakirajte osnovne stvari
 • Zatražiti razvod
 • Otiđite u sklonište

b) što mogu učiniti prijatelji i rodbina

 • Saznajte činjenice o zlostavljanju.
 • Uvjerite žrtvu da vjerujete njezinoj/njegovoj priči.
 • Saslušajte i dopustite da govori o svojim osjećajima.
 • Ne prosuđujte i ne savjetujte. Razgovarajte s njom/njim o njezinim/njegovim opcijama.
 • Fizička sigurnost je na prvom mjestu. Ako vjerujete da je u opasnosti, recite to žrtvi. Pomozite žrtvi isplanirati izlaz u toj situaciji.
 • Poštujte njezino/njegovo pravo na tajnost.
 • Pokažite da vam je stalo i da želite pomoći.
 • Dozvolite žrtvi da iskaže kako se osjeća i podupirite njezine/njegove odluke. Dopustite žrtvi da govori i o dobrim aspektima veze. Ne pokušavajte umanjiti njene/njegove osjećaje prema partneru/partnerici. Ne kritizirajte žrtvu zato što s njim/njom živi nego objasnite kako se zlostavljanje bez intervencije s vremenom pojačava.
 • Dajte jasne poruke uključujući:
  • Nasilje nikada nije prihvatljivo ili opravdano.
  • Sigurnost žrtve i sigurnost njezine/njegove djece su uvijek najvažnija pitanja.
  • Napad na suprugu/supruga je kazneno djelo.
  • Žrtva nije ta koja uzrokuje zlostavljanje.
  • Žrtva se ne može okriviti za ponašanje od partnera/partnerice.
  • Žrtva ne može promijeniti ponašanje od partnera/partnerice.
  • Isprike i obećanja neće okončati nasilje.Žrtva nije sama.
  • Žrtva nije luda/lud.
  • Zlostavljanje nije gubitak kontrole nego sredstvo kontrole.

 

 • Porazgovarajte kako nasilje utječe na djecu.
 • Ohrabrite nju/njega u smislu da svaki put kada zatraži pomoć stječe emocionalnu snagu potrebnu za donošenje djelotvornih odluka. Ona/on je možda zastrašena/zastrašen i blokirana/blokiran ili zbunjena/zbunjen da bi odmah mogla/mogao poduzeti neke mjere.
 • Iako se policija može zamoliti da otprati žrtvu kući  da bi uzela/uzeo svoje osobne stvari, objasnite žrtvi da bude spremna/spreman na mogućnost hitnog napuštanja svoga doma. Mora pripremiti potrebne dokumente i fotokopije kao i važne stvari npr:
  • kreditne kartice, bankovne knjižice
  • putovnicu, izvode iz matične knjige rođenih, domovnice
  • ključeve stana
  • lijekove
  • dječje omiljene igračke, odjeću i sl.

 

 • Žrtva nasilja u obitelji bez obzira na spol i dob, treba našu podršku i ohrabrenje da bi mogla/mogao odabrati ono što je za nju/njega najbolje. Ipak postoje neki oblici savjeta koji nisu korisni dapače mogu biti opasni:
  • Ne govorite žrtvi što da radi, kada da napusti dom ili kada da to ne učini.
  • Ne govorite žrtvi da se vrati dok traje takva situacija te da se malo više potrudi.
  • Ne spašavajte žrtvu pokušavajući naći brza rješenja.
  • Ne savjetujte žrtvu da pokuša razgovarati sa svojim partnerom/partnericom i tako izgladi situaciju.
  • Ne dovodite se u opasnost sučeljavanja sa napadački raspoloženim partnerom/partnericom.
  • Ne govorite žrtvi da bi trebala/trebao ostati kod kuće zbog djece.
  • Nikada ne preporučujte združenu obitelj ili bračno savjetovalište u situacijama emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja. To je opasno za žrtvu i neće dovesti do rješenja koje bi bilo u njenom/njegovom interesu, barem ne odmah nakon incidentne situacije, a bez prethodnog odvojenog tretiranja i žrtve i počinitelja/teljice nasilja u obitelji.
  • Potičite odvojeno savjetovanje za muškarca i ženu.

c) Što može učiniti zajednica?

 • Intervenirati ukoliko ste svjedok ponašanja za koje vjerujete da je nasilno
 • Informirati  i sebe i druge o nasilju u obitelji, ugovorite razgovor u vašoj školi, centru za socijalnu skrb ili lokalnoj samoupravi
 • Zauzimajte se za bolje i kvalitetnije usluge za žrtve nasilja u obitelji pri policiji i vladi
 • Saslušajte i vjerujte žrtvi koja/koji vam se povjerava; pitajte žrtvu kako možete pomoći i što je potrebno da se osjeća sigurnije (ona ili on)
 • Poštujte informacije koje vam daje žrtva nasilja u obitelji – one su povjerljive
 • Podupirite pravo svih žrtava nasilja u obitelji da žive u sigurnosti