Predstavljanje Vodiča kroz psihosocijalni tretman počinitelja/ica nasilja u obitelji

U prigodi Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama doprinos Doma „Duga-Zagreb“ ogleda se u izdanju publikacije “Vodič kroz psihosocijalni tretman počinitelja/ica nasilja u obitelji”.

Rezultat je to autorica i zajedničke suradnje sa svim važnim suradnicima bez kojih ne bi bilo moguće provoditi tretman za počinitelje nasilja u obitelji proteklih 12 godina. U tu skupinu suradnika ubrajamo svakako suce/sutkinje i s njima pripadajuće suradnike/suradnice, probacijske službenike/službenice, zaposlenike/zaposlenice iz policije i centara za socijalnu skrb te predstavnike/predstavnice iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Na ovaj način radno obilježavamo i 12 godina djelovanja Odjela za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.

Vodič možete skinuti u PDF-u na ovoj poveznici: Vodič