PROJEKTI

Projekt „Centar za integraciju”

Trajanje projekta:
24 mjeseca (službeno pokretanje projekta 8. svibnja 2020.)

Cilj:
Cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebice starije žrtve obiteljskog nasilja), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje) kroz Centar za integraciju Grada Zagreba, fazu 1 njegovog razvoja kroz ovaj projekt, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u nerazvijene županije.

Aktivnosti

 •  Uspostava niza različitih socijalnih usluga u zajednici koje obuhvaćaju prilagođene oblike podrške za pojedine ciljane skupine kako bi se djelovalo na njihovu socijalnu integraciju i ekonomsko osamostaljenje
 • Postavljanje programskih i operativnih temelja za budući Centar za integraciju na institucionalnoj razini
 • Transfer postojećih znanja i modela rada, kao i onih koji će se projektom razviti, na druga područja, u kojima također postoje potrebe za uslugama za navedene korisničke skupine, ali su kapaciteti lokalnih dionika nedovoljno razvijeni
 • Definiranje standardiziranih socijalnih usluga u širem smislu za navedene ciljane skupine kako bi se pružila podrška u integraciji u društvo i na tržište rada za navedene populacije
 • Uspostavljanje suradnje s OCD-ima, ustanovama socijalne skrbi i CZSS
 • Aktivnosti će se provoditi u 4 županije – Krapinsko – zagorska, Karlovačka, Osječko – baranjska, Šibensko – kninska, uključujući i Grad Zagreb

Uloga Doma Duga u projektu će biti razvoj usluga za socijalnu integraciju za korisnice skloništa te razvoj nove usluge SOS telefona za starije žrtve obiteljskog nasilja.

Partneri na projektu:

 •  Grad Zagreb (nositelj projekta)
 •  Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim  skupinama
 •  Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.439,10 HRK

Financiranje projekta:
Grad Zagreb sklopio je s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020.

Projekt je započeo s provedbom 08. svibnja 2020., a jedna od prvih aktivnosti bila je tiskovna konferencija u svrhu vidljivosti Projekta te prezentacija projektnih aktivnosti. Navedeno je održano 9. srpnja, 2020. u prostoru Gradske uprave u Zagrebu.

 


Sofija je projekt kojeg provodi Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija”, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 1.420.506,41 kn. Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom „Plavi telefon„ i ustanovom „Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja Duga – Zagreb” tijekom 20 mjeseci: od ožujka 2020. do studenog 2021. godine.

Aktivnosti nacionalne kampanje Sofija pokrivaju cijelu Hrvatsku i održat će se u cijelosti u svim županijama (21 lokacija) za dvije ciljane skupine:Aktivnosti nacionalne kampanje Sofija pokrivaju cijelu Hrvatsku i održat će se u cijelosti u svim županijama (21 lokacija) za dvije ciljane skupine

 •  Nezaposlene žene, žrtve nasilja
 •  stručnjaci koji rade s navedenim skupinama (stručnjakinje iz Doma „Duga-Zagreb“ vode ove radionice)

Aktivnosti se provode kroz 3 glavne komponente:

 • Radionice unaprjeđenja socijalnih vještina: aktivnosti u obliku teorijskih i praktičnih radionica s ciljem razvijanja komunikacijskih vještina, poboljšanjem asertivnosti, te prezentacijskih i pregovaračkih vještina. Uključena je i edukacija o stvaranju životopisa, motivacijskih pisama i priprema za intervju za posao, kao i sažeta edukacija o korištenju sustava e-Građani koji smatramo korisnim sredstvom u lakšem otvaranju prilika za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada.
 • Radionice samoobrane: Teorijske i praktične cjeline s ciljem stjecanja samopouzdanja, samopoštovanja, uspostavljanja psihofizičkog zdravlja i stvaranja preduvjeta socijalnom uključivanju.
 • Edukacija stručnjaka: umrežavanje sektora koji rade s nezaposlenim i/ili zlostavljanim ženama, poticanje dijaloga, te stvaranje on line platforme kao sredstva direktne komunikacije između sektora i s korisnicama.

Sve navedeno podržava Dom „Duga-Zagreb“ kao partnerska organizacija u opisanom projektu Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija”.


ASAP – Sustavni pristup za počinitelje

 

Trajanje projekta:

24 mjeseca (službeno pokretanje projekta 1. listopada 2018.)

Cilj:

Cilj je definirati i implementirati model za integraciju interventnih metoda koje se primjenjuju na žrtve i počinitelje rodno uvjetovanog nasilja kako bi se promicala učinkovita mreža prevencije i kontrasta.

Aktivnosti

 • istraživanje modela rada i zakonodavstva u 3 zemlje (Bugarska, Hrvatska i Italija) o uslugama za žrtve i počinitelje te njihovu integraciju;
 • istraživanje o radnim modelima provedenim u drugim državama članicama EU-a o istom pitanju;
 • definiranje eksperimentalnog operativnog protokola;
  testiranje protokola;
 • osmišljavanje i primjena sustava evaluacije za mjerenje učinka protokola;
  osmišljavanje konačnog operativnog protokola i smjernica politike;
 • širenje projektnih aktivnosti i rezultata širenja modela.

Partneri na projektu:

 • Regija Veneto (Italija) – organizacijska jedinica za međunarodnu suradnju – vodeći partner
 • Udruga Naia (Bugarska)
 • Duga-Zagreb (Hrvatska) Dom za žrtve obiteljskog nasilja
 • Udruga Una casa per luomo (Italija)
 • BGFR – Bugarski fond za istraživanje spolova (Bugarska)
 • socijalna zadruga Grupo R (Italija)
 • Grad Zagreb (Hrvatska)
 • WWP mreža – rad s počiniteljem nasilja u obitelji (Njemačka)

Ukupni troškovi projekta:

385.000,00 EUR

Financiranje programa:

308.000,00 EUR financiran je iz Programa Europske unije za ravnopravnost i građanstvo (2014-2020)

Dom Duga Zagreb sudjelovala je na Launch eventu i Kick off sastanku u Veneciji, čiji je domaćin bio glavni partner, Regija Veneto, od 5. do 6. studenog 2018. godine.

Cilj uvodnog sastanka bio je upoznati partnere i dati svakom partneru priliku da komentira aktivnosti projekta.

U ta dva dana definirali smo ciljeve projekta na komunikacijskoj strategiji. To je bila i prilika da se osigura uspješna realizacija projekta.

“Sadržaj ovih informacija predstavlja samo stajališta autora i njegova je isključiva odgovornost. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za korištenje informacija koje sadrži.”