PROJEKTI

puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran u četvrtak, 7. srpnja predstavila je dvogodišnji projekt „puSHEd – protect, understand, support: help the elderly“ (financiran sredstvima EU), koji provodi u partnerstvu s Gradom ZagrebomZakladom Zajednički put i Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“. Cilj projekta je, kako navodi njegova voditeljica Petra Kontić, prevencija i suzbijanje nasilja prema ženama starije životne dobi kroz podizanje svijesti javnosti, ali i poboljšanje odgovora zajednice na ovaj oblik nasilja.

Poveznica na cijeli tekst: https://voxfeminae.net/vijesti/nasilje-nad-starijim-zenama-je-drustveno-nevidljivo/

Trajanje projekta:

24 mjeseca (službeno pokretanje 1. lipnja 2022.)

Cilj:

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

Projekt se oslanja na Istanbulsku konvenciju te je usmjeren promicanju ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji kao ključnim europskim vrijednostima i temeljnim načelima za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad starijim ženama.

Aktivnosti:

Projektne aktivnosti uključuju analizu potreba, razvijanje trening materijala i smjernica za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, treninge za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, aktivnosti razmjene znanja i primjera dobre prakse jednako kao i aktivnosti podizanja svijesti o predmetnom problemu. Sve projektne aktivnosti usmjerene su na potrebe žrtava s posebnim naglaskom na potrebe u kriznim situacijama kao što je pandemija COVID-19 virusa.

Partneri na projektu:

 • Udruga BaBe – Budi aktivna. Budi emancipiran. (nositeljica projekta)
 • Zaklada Zajednički put
 • Grad Zagreb

Projekt podržavaju:

 • Pučka pravobraniteljica
 • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 • Europska socijalna mreža

Ukupna vrijednost projekta: € 208.716,34

Financiranje projekta:

Projekt je financiran sredstvima iz programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV) Europske unije.

Dana 2. lipnja 2022. godine održan je kickoff sastanak na kojem su prisustvovale predstavnice svih partnerskih organizacija. Na sastanku je definiran plan provedbe projektnih aktivnosti te međusobne odgovornosti svakog od partnera unutar konzorcija.


 

Centar za integraciju

Trajanje projekta:
24 mjeseca (službeno pokretanje projekta 8. svibnja 2020.)

Cilj:
Cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebice starije žrtve obiteljskog nasilja), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje) kroz Centar za integraciju Grada Zagreba, fazu 1 njegovog razvoja kroz ovaj projekt, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u nerazvijene županije.

Aktivnosti

 •  Uspostava niza različitih socijalnih usluga u zajednici koje obuhvaćaju prilagođene oblike podrške za pojedine ciljane skupine kako bi se djelovalo na njihovu socijalnu integraciju i ekonomsko osamostaljenje
 • Postavljanje programskih i operativnih temelja za budući Centar za integraciju na institucionalnoj razini
 • Transfer postojećih znanja i modela rada, kao i onih koji će se projektom razviti, na druga područja, u kojima također postoje potrebe za uslugama za navedene korisničke skupine, ali su kapaciteti lokalnih dionika nedovoljno razvijeni
 • Definiranje standardiziranih socijalnih usluga u širem smislu za navedene ciljane skupine kako bi se pružila podrška u integraciji u društvo i na tržište rada za navedene populacije
 • Uspostavljanje suradnje s OCD-ima, ustanovama socijalne skrbi i CZSS
 • Aktivnosti će se provoditi u 4 županije – Krapinsko – zagorska, Karlovačka, Osječko – baranjska, Šibensko – kninska, uključujući i Grad Zagreb

Uloga Doma Duga u projektu će biti razvoj usluga za socijalnu integraciju za korisnice skloništa te razvoj nove usluge SOS telefona za starije žrtve obiteljskog nasilja.

Partneri na projektu:

 •  Grad Zagreb (nositelj projekta)
 •  Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim  skupinama
 •  Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.439,10 HRK

Financiranje projekta:
Grad Zagreb sklopio je s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020.

Projekt je započeo s provedbom 08. svibnja 2020., a jedna od prvih aktivnosti bila je tiskovna konferencija u svrhu vidljivosti Projekta te prezentacija projektnih aktivnosti. Navedeno je održano 9. srpnja, 2020. u prostoru Gradske uprave u Zagrebu.


 

Sofija je projekt kojeg provodi Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija”, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 1.420.506,41 kn. Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom „Plavi telefon„ i ustanovom „Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja Duga – Zagreb” tijekom 20 mjeseci: od ožujka 2020. do studenog 2021. godine.

Aktivnosti nacionalne kampanje Sofija pokrivaju cijelu Hrvatsku i održat će se u cijelosti u svim županijama (21 lokacija) za dvije ciljane skupine:Aktivnosti nacionalne kampanje Sofija pokrivaju cijelu Hrvatsku i održat će se u cijelosti u svim županijama (21 lokacija) za dvije ciljane skupine

 •  Nezaposlene žene, žrtve nasilja
 •  stručnjaci koji rade s navedenim skupinama (stručnjakinje iz Doma „Duga-Zagreb“ vode ove radionice)

Aktivnosti se provode kroz 3 glavne komponente:

 • Radionice unaprjeđenja socijalnih vještina: aktivnosti u obliku teorijskih i praktičnih radionica s ciljem razvijanja komunikacijskih vještina, poboljšanjem asertivnosti, te prezentacijskih i pregovaračkih vještina. Uključena je i edukacija o stvaranju životopisa, motivacijskih pisama i priprema za intervju za posao, kao i sažeta edukacija o korištenju sustava e-Građani koji smatramo korisnim sredstvom u lakšem otvaranju prilika za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada.
 • Radionice samoobrane: Teorijske i praktične cjeline s ciljem stjecanja samopouzdanja, samopoštovanja, uspostavljanja psihofizičkog zdravlja i stvaranja preduvjeta socijalnom uključivanju.
 • Edukacija stručnjaka: umrežavanje sektora koji rade s nezaposlenim i/ili zlostavljanim ženama, poticanje dijaloga, te stvaranje on line platforme kao sredstva direktne komunikacije između sektora i s korisnicama.

Sve navedeno podržava Dom „Duga-Zagreb“ kao partnerska organizacija u opisanom projektu Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija”.


 

ASAP – Sustavni pristup za počinitelje

Trajanje projekta:

24 mjeseca (službeno pokretanje projekta 1. listopada 2018.)

Cilj:

Cilj je definirati i implementirati model za integraciju interventnih metoda koje se primjenjuju na žrtve i počinitelje rodno uvjetovanog nasilja kako bi se promicala učinkovita mreža prevencije i kontrasta.

Aktivnosti

 • istraživanje modela rada i zakonodavstva u 3 zemlje (Bugarska, Hrvatska i Italija) o uslugama za žrtve i počinitelje te njihovu integraciju;
 • istraživanje o radnim modelima provedenim u drugim državama članicama EU-a o istom pitanju;
 • definiranje eksperimentalnog operativnog protokola;
  testiranje protokola;
 • osmišljavanje i primjena sustava evaluacije za mjerenje učinka protokola;
  osmišljavanje konačnog operativnog protokola i smjernica politike;
 • širenje projektnih aktivnosti i rezultata širenja modela.

Partneri na projektu:

 • Regija Veneto (Italija) – organizacijska jedinica za međunarodnu suradnju – vodeći partner
 • Udruga Naia (Bugarska)
 • Duga-Zagreb (Hrvatska) Dom za žrtve obiteljskog nasilja
 • Udruga Una casa per luomo (Italija)
 • BGFR – Bugarski fond za istraživanje spolova (Bugarska)
 • socijalna zadruga Grupo R (Italija)
 • Grad Zagreb (Hrvatska)
 • WWP mreža – rad s počiniteljem nasilja u obitelji (Njemačka)

Ukupni troškovi projekta:

385.000,00 EUR

Financiranje programa:

308.000,00 EUR financiran je iz Programa Europske unije za ravnopravnost i građanstvo (2014-2020)

Dom Duga Zagreb sudjelovala je na Launch eventu i Kick off sastanku u Veneciji, čiji je domaćin bio glavni partner, Regija Veneto, od 5. do 6. studenog 2018. godine.

Cilj uvodnog sastanka bio je upoznati partnere i dati svakom partneru priliku da komentira aktivnosti projekta.

U ta dva dana definirali smo ciljeve projekta na komunikacijskoj strategiji. To je bila i prilika da se osigura uspješna realizacija projekta.

“Sadržaj ovih informacija predstavlja samo stajališta autora i njegova je isključiva odgovornost. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za korištenje informacija koje sadrži.”