Projekt:”Sigurno do posla s ¨Dugom¨”

EU

EU  EUEU           

 

 

 

 

 


Novosti iz projekta „Sigurno do posla s ‘Dugom’“

Suradnja skloništa/savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Projektni tim je krajem 2013. godine posjetio osam skloništa/savjetovališta na području Republike Hrvatske (Caritasova kuća za žrtve obiteljskog nasilja iz Zagreba, Centar za participaciju žena u društvenom životu iz Rijeke, Centar za žene Adela iz Siska, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ iz Čakovca, Dom za žrtve obiteljskog nasilja – “Utočište Sveti Nikola” iz Varaždina, DUGA Udruga za pomoć ženi i djetetu iz Zadra, Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris” iz Bjelovara i Dom „Duga-Zagreb“) i pripadajuće područne urede Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj sastanaka s predstavnicima skloništima bio je razumijevanje njihovih mogućnosti i potreba radi što kvalitetnijeg uključivanja u projektne aktivnosti, a osobito radi tailor-made pripreme edukacije za Radne asistentice. Isto tako, dobiven je uvid u njihovo poznavanje lokalnog tržišta rada i suradnje s relevantnim dionicima u tom segmentu. Stoga, održani su sastanci i s predstavnicima područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uz  informiranje o projektu, cilj je bio saznati kakva iskustva područni uredi imaju u posredovanju za žene žrtve nasilja, koje sve aktivnosti uključuju njihov pristup i iskustva rada sa žrtvama, koji pristup i kakva iskustva imaju s poslodavcima, kakvom ocjenjuju suradnju sa skloništima i udrugama. Iznimno smo zadovoljni što je rezultat provedenih sastanaka obostrana motivacija za očvršćivanjem suradnje između skloništa i savjetovališta te područnih ureda Hrvatskog zavoda. U tom smislu, u sklopu idućih projektnih aktivnosti organizirati će se zajednički susreti na kojima će se odrediti budući oblici suradnje, a sve s ciljem lakšeg pružanja podrške žrtvama obiteljskog nasilja u pristupu tržištu rada.

 

 

Radne asistentice

Jedan od ciljeva projekta „Sigurno o posla s ‘Dugom’“ jest  osposobljavanje ustanova socijalne skrbi za žrtve obiteljskog nasilja za pružanje in-house podrške svojim korisnicima/ama u pristupu tržištu rada i postizanju ekonomske neovisnosti. Iznimno smo ponosni što je u siječnju 2014. godini završena edukacija za Radne asistentice. Polaznice edukacije bile su stručne radnice osam skloništa/savjetovališta: Caritasova kuća za žrtve obiteljskog nasilja iz Zagreba, Centar za participaciju žena u društvenom životu iz Rijeke, Centar za žene Adela iz Siska, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ iz Čakovca, Dom za žrtve obiteljskog nasilja – “Utočište Sveti Nikola” iz Varaždina, DUGA Udruga za pomoć ženi i djetetu iz Zadra, Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris” iz Bjelovara i Dom „Duga-Zagreb“. Polaznice su educirane iz tema: Kako napisati CV; Kako se ponašati na intervjuu; Tržište radne snage; Tržište edukacija; Kompetencije; Specifičnosti obrazovanja odraslih osoba; Tržište edukacija; Proces osobne promjene; Granice; Komunikacijske vještine; Asertivnost; Samoprezentacijske vještine i nošenje s tremom; Timske uloge i grupna dinamika; Stres i upravljanje stresom; Sagorijevanje na poslu; Krizne situacije; Gubitak i žalovanje; Emocionalna i socijalna inteligencija; Socijalna moć; Upravljanje konfliktom; Osobni razvoj i mentoriranje; Upravljanje vremenom i ciljevima; Motivacija i samomotivacija; Profesionalni identitet i uloge; Radne vrijednosti; Razvoj karijere; Izrada karijernog plana i karijerno savjetovanje; Uvođenje u posao; Korištenje interneta i društvenih mreža u traženju posla; Davanje povratne informacije u karijernom savjetovanju; Pregovaračke vještine; Balans poslovno-privatno; Psihološke i socijalne posljedice nezaposlenosti; Outplacement. Edukaciju je provela trenerica, stručnjakinja za ljudske resurse, Tanja Prekodravac iz tvrtke SELECTIO d.o.o. za upravljanje ljudskim potencijalima. Dodatnu potporu polaznicama edukacije pružila je Ženska grupa Karlovac „Korak“ predstavljanjem vlastitog modela rada i općenito iskustvima provedbe projekata koji se vezuju uz zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena i žrtava obiteljskog nasilja. Sudjelovanjem u tri dvodnevna modula edukacije, odnosno stjecanjem naziva Radne asistentice razvijeni su kapaciteti skloništa/savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja na način da je uveden nov, sistematičan način pružanja podrške korisnicima u pristupu tržištu rada. Sva skloništa/savjetovališta uključena u projekt uspješno provode novostečena znanja i aktivnosti u svom radu s korisnicima/ama.

 

 

„Ulaganje u budućnost“

 

Dom „Duga-Zagreb“ dana 04. rujna 2013. godine započinje s provedbom projekta pod nazivom „Sigurno do posla s ‘Dugom’“ / „Safe road to work under ‘Duga’”.

 Projekt se provodi u okviru programa Europske unije za Hrvatsku, IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći IPA – Razvoj ljudskih potencijala,  pod grant shemom naziva „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“.

Dom „Duga-Zagreb“ je nositelj projekta u skladu s ugovorom o darovnici potpisanim između Doma „Duga-Zagreb“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Odjela za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (CES DFC). Partneri u projektu su Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada.

 


  Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije u iznosu od 98.408,95 EUR, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 109.367,90 EUR. 

             OPIS PROJEKTA

 Projekt se provodi na području grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Varaždinske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Primorsko-goranske županije i Zadarske županije.

 Provođenje projekta započelo je dana 04. rujna 2013. godine, a projekt će trajati ukupno 15 mjeseci unutar kojih se žele postići sljedeći ciljevi i rezultati:

Opći cilj projektaSigurno do posla s ‘Dugom’“ jest promicanje socijalne uključenosti dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne skrbi i pomoći podupirući njihov pristup tržištu rada. Projektne aktivnosti specifično imaju za cilj osposobljavanje ustanova socijalne skrbi za žrtve obiteljskog nasilja za pružanje in-house podrške svojim korisnicima u pristupu tržištu rada i postizanju ekonomske neovisnosti.

 Predviđeni rezultati projekta mogu se sažeti u dvije točke:

·      Korisnici socijalnih usluga su sudjelovali u aktivnostima podrške u okviru svoje ustanove socijalne skrbi s ciljem postizanja ekonomske neovisnosti;

·       Kapaciteti ustanova koje pružaju podršku žrtvama obiteljskog nasilja su razvijeni i pružaju podršku korisnicima u pristupu tržištu rada.

Primarna ciljna skupina projekta su žene žrtve obiteljskog nasilja smještene u domu „Duga-Zagreb“ koje su dugotrajno nezaposlene ili im prijeti nezaposlenost i djeca žena smještenih u domu „Duga-Zagreb“ koja su učenici/e završnih razreda osnovne škole ili su učenici/e srednjih strukovnih škola.

Projektom su obuhvaćeni, kao sekundarna ciljna skupina, zaposlenici Doma „Duga-Zagreb“ i zaposlenici drugih skloništa uključenih u projekt koji će biti obučeni za pružanje podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju žena i djece žrtava obiteljskog nasilja. U projektu sudjeluju regionalni dionici predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, centara za socijalnu skrb i organizacija civilnog društva.

            Krajnji korisnici ovog projekta su žrtve obiteljskog nasilja i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja te dodatni pružatelji socijalnih usluga i jedinice lokalne samouprave.

 

Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

www.strukturnifondovi.hr
www.ljudskipotencijali.hr