Promocija priručnika „O NASILJU I HRABROSTI: psihološka podrška u sigurnoj kući“ autorice Silvije Vuković

Dana 23. rujna 2019. održat će se promocija priručnika „O NASILJU I HRABROSTI: psihološka podrška u sigurnoj kući“ autorice Silvije Vuković, psihologinje Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“. Tema priručnika je psihološka podrška žrtvama obiteljskog nasilja u sigurnoj kući te njegov sadržaj može biti temelj za rad psihologa u sigurnoj kući, ali je taj sadržaj, uz manje izmjene, i osnova za rad psihologa u savjetovalištima i drugim institucijama koje pomažu žrtvama obiteljskog nasilja. Također, dijelovi priručnika su namijenjeni i ostalim stručnjacima koji se bave psihosocijalnom podrškom žrtvama. Promocijom želimo i obilježiti Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama te se prisjetiti onih koje su preživjele nasilje, ali i ohrabriti one koje ga još uvijek trpe s porukom da nisu same i da postoji izlaz.