ISKUSTVA POLAZNIKA

Tretman u našoj Ustanovi provodimo od 2009. godine. Svaku godinu upućeno je u našu Ustanovu od strane Suda u prosjeku više od 100 počinitelja, od kojih je većina uspješno ostvarila ciljeve tretmana i jasno iskazali mišljenje koliko im je tretman pomogao u rješavanju problema u obitelji zbog neprimjerenog ponašanja.

Većina polaznika na kraju tretmana izražava žaljenje što ranije nisu bili uključeni u ovakav oblik tretmana, kako bi bilo bolje da se kroz školski program uče slični sadržaji.

Najbolja ilustracija svrhe i mogućnosti tretmana jesu osobna iskustva polaznika. Izdvajamo nekoliko tipičnih doživljaja oblikovanih riječima osoba koje su završile tretman, a odnose se na najznačajniju promjenu postignutu tijekom tretmana.

….Naučila koristiti time-out, naučila sam koliko vrijedim, naučila sam što znači saslušati nekog, naučila sam da ako mi nešto loše krene da nisam nesposobna, naučila sam kako pričati o sebi i o svojim osjećajima i problemima, bez da počinjem rečenicu sa ti si…

….Postigao  sam na ovim tretmanima da naučim kako biti strpljiv, kako  pravilno i na konstruktivan način  reći što me muči i definitivno mi se povećao prag tolerancije i imam puno više razumjevanja za druge…

…Naučio sam kako svoju ljutnju usmjeriti na pravilan  način, manje sam ljut i rješavam situacije sa manje napada i vrijeđanja…

…Spoznala sam da misli (negativne) utječu na moje ponašanje prema suprugu komunikacija sa suprugom je puno mirnija i staloženija…

…Najvažnije je  slušanje koje u biti dovodi do rješenja problema…

…Svjesna sam svojih loših osobina i nedostataka na kojima trebam raditi –više slušati, biti strpljiva, obuzdati temperament…

…Naučio sam staviti se u poziciju u kojoj je druga osoba u nekoj svađi te što čine moji nepromišljeni postupci istoj…

…Tijekom programa sam naučio više slušati druge i time ih bolje razumjeti, i jasno tražiti što želim (ja poruku)….