OČEKIVANJA I PREDNOSTI

Očekivanja i prednosti ovakvog oblika rada:

  • pružanje pomoći žrtvi obiteljskog nasilja prekidanjem kruga nasilja u kojem je živjela/ živio s porukom da nije sama/ sam i da nije prepuštena/ prepušten neprihvatljivim obrascima ponašanja počinitelja/ice nasilja u obitelji;
  • razvijanje komunikacijskih vještina kod počinitelja/ice obiteljskog nasilja, vještina suočavanja sa stresom, kontroliranju ponašanja, a u cilju prevencije ponavljajućih nasilničkih obrazaca ponašanja;
  • prihvaćanje od strane počinitelja/ice obiteljskog nasilja da je nasilno ponašanje naučeno ponašanje, te da se ono može promijeniti u prihvatljive oblike ponašanja;
  • prihvaćanje odgovornosti za vlastito ponašanje i postupke;
  • stjecanje uvida od strane stručnjaka/inja o uspješnosti suzbijanja nasilja u konkretnoj obitelji s kojom će u slučaju Doma „Duga“ raditi dva tima stručnjaka/inja (jedan tim za rad sa žrtvom  kroz savjetovalište i/ili smještaj izvan obitelji, a drugi tim za rad s počiniteljem/icom obiteljskog nasilja kroz telefonsko savjetovanje, odnosno tretman);
  • tretman omogućuje počinitelju/ici obiteljskog nasilja da nastavi sa svakodnevnim životnim obvezama što uključuje i redovite odlaske na posao, čime se sprječava sekundarna viktimizacija žrtve;
  • provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja/ice obiteljskog nasilja smanjuje troškove izdržavanja zatvorske kazne i potiče pojedinca da promijeni svoje neprimjereno i kažnjivo ponašanje, te se time osposobi za kvalitetnog člana zajednice i društva.