NAČELA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

Osnovna načela na kojima počiva psihosocijalni tretman su slijedeća:

  • povećanje sigurnosti članova obitelji ugroženih obiteljskim nasiljem
  • obiteljsko je nasilje neprihvatljivo i mora se zaustaviti
  • obiteljsko nasilje je izraz zlouporabe moći u nastojanju da se kontrolira druga osoba
  • nasilno ponašanje je naučeno i izabrano ponašanje za koje je svaka osoba ( počinitelj/ica) odgovorna i za koje treba odgovarati
  • nasilno se ponašanje može promijeniti
  • tretman mora biti proveden u suradnji s drugim čimbenicima suzbijanja nasilja u obitelji