ZAKONSKI OKVIR DJELOVANJA

ZAKONSKI OKVIR DJELOVANJA

Počinitelji mogu biti upućeni u tretman temeljem Zakona od zaštite u obitelji i temeljem Kaznenog zakona.

Prema odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (članak 13. stavak 1.) sud može počinitelju izreći, među ostalim zaštitnim mjerama, i zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana. Zaštitna mjera obveznoga psihosocijalnog tretmana može se izreći počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja njegova nasilničkog ponašanja ili ako postoji opasnost da bi mogao ponoviti nasilje u obitelji te se može odrediti u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Prema odredbama Kaznenog zakona (članak 70.) sud može počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem nasilja izreći sigurnosnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana. Mjera se može izreći „..ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo.“

Način i mjesto provođenja psihosocijalnog tretmana propisani su Pravilnikom o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana i Pravilnikom o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja.