Radionica za predstavnike socijalne skrbi u Gradu Zagrebu

Dana 6. svibnja 2009., na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, u trajanju od 14.00 do 19.00 sati, kako je bilo najavljeno, održana je radionica – stručni skup za socijalne radnike i druge stručne radnike iz sustava socijalne skrbi u Zagrebu. Socijalni radnici, pravnici i psiholozi koji rade u sustavu socijalne skrbi imali su priliku pred kolegama iz svih struka koje su indicirane u slučajevima postupanja prema pojavi nasilja u obitelji, istaknuti primjere dobre i loše prakse, pitati o nejasnoćama u postupanjima prema slučajevima nasilja u obitelji, a sve u cilju unapređenja kvalitete njihovog rada na ovom području.
U nastavku slijedi kratki izvještaj o provedenoj radionici.

U radionici su aktivno sudjelovale 52 djelatnice/tnika iz sustava socijalne skrbi, među kojima je bila predstavnica udruženja „Djeca prva“ i devetero studentica socijalnog rada koje obavljaju praksu u Udruzi „Plavi telefon”.
Radionica je održana pod nazivom „Prepoznavanje i suzbijanje obiteljskog nasilja u sustavu socijalne skrbi”, a vodili su je članovi „Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji“. Članovi ovog Povjerenstva, predstavnici su pet subjekata odgovornih za postupanje u slučajevima nasilja u obitelji. Kao gošće predavačice prisustvovale su gđa.Lidija Petrović iz ureda Pravobraniteljice za djecu, sutkinja gđa.Sandra Artuković-Kunšt sa Općinskog građanskog suda u Zagrebu te zamjenica općinske drževne odvjetnice za mladež gđa.Milena Periša Kosovac iz Općinskog državnog odvjetništva.
Na upit koliko su i prije radionice bili upoznati s ovom temom i detaljima o kojima se govorilo na predavanju, sudionici su ocjenili prosječnom ocjenom 3,59 ( na skali od 1 do 5 ).
Jasnoču informacija i poruka sa predavanja su ocijenili prosječnom ocjenom 4,30 ( na skali od 1 do 5 ).
Predavanja su im se svidjela prosječnom ocjenom 4,03 ( na skali od 1 do 5 ).
Vođenje usklađene rasprave su ocjenili prosječnom ocjenom 4,00 (na skali od 1 do 5 ), a vlastitu aktivnost na radionici su ocjenili prosječnom ocjenom 3,32 ( na skali od 1 do 5 ).
Pripremljenost predavača na radionici ocjenili su prosječnom ocjenom 4,31 (na skali od 1 do 5 ), dok večina podržava i daljnje organiziranje radionica na ovu temu – 4,69 (na skali od 1 do 5 )
Nova znanja koja su stekli tijekom radionice:
– informacije o neusuglašenosti i manjku koordinacije između sustava, znanje o pravnoj regulativi i policijskoj nadležnosti
– informacije iz perspektive sudionika iz drugih područja –posebno korisno je dobivanje sigurnosnog plana
– na raspravi su razjašnjene neke situacije na konkretnom slučaju
– pozitivno se doživljava mogućnost upoznavanja kolega – stručnih djelatnika iz drugih službi
– pozitvino se doživljava činjenica potvrđivanja i proširenja već stečenih znanja

Primjedbe / prijedlozi:
– više takvih okupljanja, kontinuirane edukacije
– osigurati „barem kulturne/prosječne“ uvjete za rad glede radnog prostora, ali i preopterećenosti djelatnika koji rade na problemu nasilja
– formirati timove
– poslati prijedloge/zaključke svim sudionicima
– pohvala na predavanje predstavnice sustava socijalne skrbi i predstavnice međunarodnog rehabilitacijskog centra za žrtve mučenja te odlična koordinacija i pripremljenost sutkinje Visokog prekršajnog suda
– da bude manje kritiziranja a više praktičnih savjeta
– sazvati zajednički skup svih subjekata odgovornih za postupanje u slučajevima nasilja u obitelji
– edukacija o tome kako raditi sa traumatiziranom djecom