SAVJETOVALIŠTE

POŠTOVANI KORISNICI USLUGA NAŠEG SAVJETOVALIŠTA,

OD 1. LIPNJA 2022., NAŠA NOVA E-ADRESA PREKO KOJE NAM SE MOŽETE OBRATITI JE:


savjetovaliste@duga-zagreb.hr

AKO STE IZLOŽENI OBITELJSKOM NASILJU
AKO SE OSJEĆATE SAMI I NESHVAĆENI U TOM PROBLEMU
DOĐITE S POVJERENJEM
DOĐITE PO PODRŠKU
DOĐITE PO INFORMACIJU I  BESPLATNI SAVJET

Savjetovalište je namijenjeno svima onima koji su izloženi obiteljskom nasilju, kojima je potrebna informacija o tome što mogu poduzeti, kako si mogu pomoći, zaštititi sebe i djecu. Savjetovalište je besplatno, a može se ostvariti putem telefona, osobno dolaskom u savjetovalište uz prethodni dogovor, te putem e- maila.

Savjetovanje pružaju socijalna radnica, psihologinja, socijalna pedagoginja i odvjetnik. Rad sa žrtvom obiteljskog nasilja temelji se na osvještavanju nasilja, učenju prepoznavanja znakova upozorenja, mogućeg nasilnog incidenta i prije negoli se isti dogodi, izradi sigurnosnog plana za sebe i djecu, informiranju o mogućnostima pomoći i podrške za žrtvu nasilja, kome se može obratiti, što ponijeti sa sobom, gdje se može skloniti, poticanju na pozitivne promjene u sebi i za sebe. Pravni savjeti odnose se na savjete iz područja kaznenog, prekršajnog i obiteljskog prava, te imovinsko-pravnih odnosa.

U savjetovalištu pružamo sljedeće usluge svim članovima obitelji:

  • Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje;
  • Individualno savjetovanje djece koja su svjedočila nasilju;
  • Rad sa žrtvom nasilja – prepoznati je li njena/njegova veza sigurna, priznati sebi da je žrtva nasilja, naučiti prepoznati znakove upozorenja (prepoznati znakove mogućeg nasilnog incidenta prije nego se dogodi), napraviti sigurnosni plan za sebe i djecu (naučiti koje su mogućnosti u našem društvu za žrtvu nasilja u obitelji, kome se može obratiti, što ponijeti sa sobom, gdje točno može otići u svako doba dana), napraviti pozitivne promjene u sebi / za sebe;
  • Edukacija, potpore i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji;
  • Upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji;
  • Upoznavanje s pravnim odredbama i mogućim intervencijama društva;
  • Promidžbeni materijali: letci, brošure


ponedjeljak –  petak

vrijeme: 16.30 – 19.30
0800 8898
e-mail: savjetovaliste@duga-zagreb.hr

Letak (PDF)

Savjetovalište ponedjeljkom, srijedom i petkom radi na adresi: Zagreb, Ozaljska ulica 93, prizemlje.

Dolazak je omogućen tramvajima broj 3, 9 i 12 (stanica Selska)

Utorkom i četvrtkom savjetovalište radi u Domu zdravlja Istok – Sesvete, u Ninskoj 10 u Sesvetama.

ZA DOLAZAK U SAVJETOVALIŠTE U DOMU ZDRAVLJA SESVETE OBAVEZNO NAZVATI, PRIJE ULASKA U ZGRADU, NA TELEFON: 0800 8898

Dolazak je omogućen

1) GRADSKIM ŽELJEZNIČKIM PRIJEVOZOM
željeznička stanica u Sesvetama nalazi se ispred ulaza u zgradu Doma zdravlja Zagreb – Istok;

npr: od Glavnog kolodvora do Sesveta = 15 min. vožnje
od Podsuseda do Sesveta = 30 min. vožnje

2) TRAMVAJEM BROJ 4 ili 11 DO DUBCA
PA AUTOBUSOM BROJ  212 DO SESVETA
(prometuje svakih 10 min.)

Nažalost, svjedoci smo sve većeg broja registriranih slučajeva nasilja u obitelji,  koji negativno utječu na cjelokupnu obitelj, a onda i na cijelo društvo. Žrtve nasilja u obitelji u velikoj većini slučajeva su žene i djeca, a tek zatim starije osobe u obitelji ili muškarac kao ženin partner.

Žrtve nasilja u obitelji suočene su s ponavljajućim nasilnim ponašanjem od strane počinitelja nasilja s kojim žive ili s kojim su u vezi, dakle to su osobe od posebnog povjerenja i posebnog odnosa. Ovo zlostavljanje može rezultirati fizičkim i emocionalnim posljedicama, pa čak i smrću. Više od 1/3 ubijenih žrtava nasilja u obitelji bile su žrtve svojih partnera. Zlostavljanje susrećemo u svim tipovima obitelji, ne ograničava ga ni spol, ni dob, ni rasa, ni nacija, a ni ekonomski ni socijalni status. Neki podaci iz stručne literature govore da se u gotovo 50 % obitelji događa neki oblik nasilja. Pouzdane podatke o ovom fenomenu je teško prikupiti jer se radi o području tzv. «tamnih» brojki.

Postoje razni oblici nasilja, ali treba naglasiti da se oni često isprepliću i utječu na žrtvu, ali i na čitavu obitelj. Oblici zlostavljanja su: emocionalno, fizičko, seksualno, ekonomsko te socijalna izolacija i kontrola kretanja.

Zlostavljanje i zanemarivanje koje nikako ne smijemo zaboraviti jest ono koje se događa prema starijim osobama. O toj vrsti zloporabe zbog žrtvine fizičke ili psihičke nemoći nema dovoljno egzaktnih podataka te postoji opasnost da zbog nedovoljne osviještenosti javnosti o ovom problemu, starije osobe – žrtve zlostavljanja najčešće u vlastitim obiteljima, budu prepuštene same sebi. Ovo savjetovalište pruža svoje usluge svim odraslim osobama žrtvama obiteljskog nasilja, što uključuje i starije osobe.