SOS TELEFONSKO SAVJETOVANJE ZA STARIJE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Nasilje nad starijima može se zbivati u privatnosti doma, u ustanovi i strukturalno.

Vrste nasilja:
PSIHIČKO (I EMOCIONALNO) – pokušaji dehumanizacije i podcjenjivanje, laganje, ruganje, nazivanje pogrdnim imenima
FINANCIJSKO – novčane manipulacije ili iskorištavanje, a uključuje prijevare, krivotvorenje, ucjene, zlouporabu, krađa novca, krađa mirovine, prijevare kod ugovora o uzdržavanju
TJELESNO – bilo koji cin nasilja neovisno o tome rezultira li fizičkom ozljedom ili ne, udaranje, zaključavanje u sobu, uskraćivanje lijekova
SEKSUALNO – različiti oblici seksualnog ponašanja, iskorištavanja i uznemiravanja, bez volje i pristanka (neželjeno doticanje, silovanje, fotografiranje)
ZANEMARIVANJE (NEBRIGA) – namjerno ili nenamjerno nepružanje osnovnih uvjeta za život i potrebne njege

SAVJETOVALIŠTE DOMA ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „DUGA-ZAGREB“ namijenjeno je svima onima koji su izloženi nasilju u obitelji, kojima je potrebna informacija o tome što mogu poduzeti u slučaju nasilja prema njihovim članovima obitelji te kako mogu zaštititi sebe ili svoje bližnje. Savjetovalište je besplatno, a može se ostvariti putem telefona svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 16.30 do 19.30h. Mogućnost dolaska u prostor savjetovališta (Ozaljska 93, prizemno i Sesvete, Ninska 10 / 2.kat) prema dogovoru na besplatni telefon 0800 8898.

KLIK na poveznicu za relevantne statistike i podatke o nasilju nad starijim osobama:

Infografika nasilje nad starijim osobama_Dom Duga-Zagreb

Projekt „Centar za integraciju“; UP.02.2.2.06.0245. Projekt provodi Grad Zagreb u partnerstvu s Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog
nasilja „Duga-Zagreb“, Domom Nade – udrugom za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama i Psihijatrijskom bolnicom
„Sveti Ivan“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr