SAVJETOVANJE SPECIJALIZIRANO ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA KOJE NISU NA SMJEŠTAJU

AKO STE IZLOŽENI OBITELJSKOM NASILJU
AKO SE OSJEĆATE SAMI I NESHVAĆENI U TOM PROBLEMU
DOĐITE S POVJERENJEM
DOĐITE PO PODRŠKU
DOĐITE PO INFORMACIJU I  BESPLATNI SAVJET

 

Savjetovalište je namijenjeno svima onima koji su izloženi obiteljskom nasilju, kojima je potrebna informacija o tome što mogu poduzeti, kako si mogu pomoći, zaštititi sebe i djecu. Savjetovalište je besplatno, a može se ostvariti putem telefona, osobno dolaskom u savjetovalište uz prethodni dogovor, te putem e- maila.

Savjetovanje pružaju socijalna radnica, psihologinja, socijalna pedagoginja i odvjetnik. Rad sa ženom žrtvom obiteljskog nasilja temelji se na osvještavanju zlostavljanja, učenju prepoznavanja znakova upozorenja, mogućeg nasilnog incidenta i prije negoli se isti dogodi, izradi sigurnosnog plana za sebe i djecu, informiranju o mogućnostima pomoći i podrške za zlostavljanju ženu, kome se može obratiti, što ponijeti sa sobom, gdje se može skloniti, poticanju na pozitivne promjene u sebi i za sebe. Pravni savjeti odnose se na savjete iz područja kaznenog, prekršajnog i obiteljskog prava, te imovinsko-pravnih odnosa.

 

U savjetovalište pružamo sljedeće usluge svim članovima obitelji:

 • Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje;
 • Individualno savjetovanje djece koja su svjedočila nasilju;
 • Rad sa žrtvom nasilja – prepoznati da je li njena/njegova veza sigurna, priznati sebi da je zlostavljana/ljan, naučiti prepoznati znakove upozorenja (prepoznati znakove mogućeg nasilnog incidenta prije nego li se dogodi), napraviti sigurnosni plan za sebe i djecu (naučiti koje su mogućnosti u našem društvu za žrtvu nasilja u obitelji, kome se može obratiti, što ponijeti sa sobom, gdje točno može otići u svako doba dana), napraviti pozitivne promjene u sebi / za sebe.
 • Edukacija, potpore i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji;
 • Upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji;
 • Upoznavanje s pravnim odredbama i mogućim intervencijama društva;
 • Promidžbeni materijali: letci, brošure

  Klikni za letak u PDF formatu
  Klikni za letak u PDF formatu


ponedjeljak, srijeda, petak

vrijeme: 16.30 – 19.30
0800 8898
e-mail: mirna-zona@zagreb.hr

Prostorije savjetovališta smještene su u Domu zdravlja Istok – Sesvete, u Ninskoj 10 u Sesvetama. Dolazak je omogućen

1) GRADSKIM ŽELJEZNIČKIM PRIJEVOZOM
željeznička stanica u Sesvetama nalazi se ispred ulaza u zgradu Doma zdravlja Zagreb – Istok;

npr: od Glavnog kolodvora do Sesveta = 15 min. vožnje
od Podsuseda do Sesveta = 30 min. vožnje

2) TRAMVAJEM BROJ 4 ili 11 DO DUBCA
PA AUTOBUSOM BROJ  212 DO SESVETA
(prometuje svakih 10 min.)

Nažalost, svjedoci smo sve većeg broja registriranih slučajeva nasilja u obitelji,  koji negativno utječu na cjelokupnu obitelj a onda i na cijelo društvo. Žrtve nasilja u obitelji u velikoj većini slučajeva su žene i djeca a tek zatim starije osobe u obitelji ili muškarac kao ženin partner.

Žrtva nasilja u obitelji suočene su s ponavljajućim nasilnim ponašanjem od strane počinitelja nasilja s kojim žive ili s kojim su u vezi, dakle to su osobe od posebnog povjerenja i posebnog odnosa. Ovo zlostavljanje može voditi fizičkim, seksualnim i emocionalnim posljedicama, pa čak i smrti. Više od 1/3 ubijenih žrtava nasilja u obitelji bile su žrtve svojih partnera. Zlostavljanje susrećemo u svim tipovima obitelji, ne ograničava ga ni spol, ni dob, ni rasa, ni nacija, a ni ekonomski ni socijalni status. Neki podaci iz stručne literature govore da se u gotovo 50 % obitelji događa neki oblik nasilja. Pouzdane podatke o ovom fenomenu je teško prikupiti jer se radi o području tzv. «tamnih» brojki.

Postoje razni oblici nasilja, koji se iz praktičnih i edukativnih razloga prikazuju odvojeno, ali treba naglasiti da se pojedini oblici nasilja isprepliću i utječu na žrtvu ali i na čitavu obitelj i vode čitavom nizu socio – patoloških pojava. Oblici zlostavljanja su: emocionalno, fizičko, seksualno, ekonomsko te socijalna izolacija i kontrola kretanja.

Zlostavljanje i zanemarivanje na koje nikako ne smijemo zaboraviti jest ono koje se događa prema starijim osobama. O toj vrsti zloporabe zbog žrtvine fizičke ili psihičke nemoći nema dovoljno egzaktnih podataka te postoji opasnost da zbog umanjenog fokusa javnosti na ovaj problem, starije osobe – žrtve zlostavljanja najčešće u vlastitim obiteljima, budu prepuštene same sebi. Ovo savjetovalište pruža svoje usluge svim odraslim osobama žrtvama obiteljskog nasilja, što uključuje i starije osobe.

Posted in Nekategorizirano