KAKO SE MOŽE ZAŠTITI ŽRTVA OBITELJSKOG NASILJA U VRIJEME ZAŠTITNIH MJERA OD KORONA VIRUSA?

 

Zajedničko priopćenje Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji povodom povećanog rizika od obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u tijeku pandemije koronavirusa COVID – 19 i informacije o uslugama za žrtve na području Grada Zagreba