Stručni tim

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja u Domu provodi stručni tim sastavljen od dvije socijalne radnice, dvije psihologinje i pravnika.

Socijalne radnice: organizacija uključivanja djece u dječji vrtić i školu, te aktiviranje zdravstvenih kartona kod liječnika obiteljske medicine, školske medicine, ginekologa i ostalo prema potrebi; pomoć i koordinacija subjekata u sustavu u cilju ostvarenja prava iz socijalne skrbi; provođenje savjetodavnog rada individualno (usmjeren na podršku u cilju adaptacije na život u ustanovi, pomoć oko osamostaljenja s fokusom na život nakon odlaska iz doma) i grupno (razvijanje psihosocijalnih osobina za kvalitetniju komunikaciju u obiteljskim i socijalnim relacijama, prevencija nepoželjnih oblika ponašanja i afirmacija pozitivnih vrijednosti kod djece).

Psihologinje: kontinuiran i intenzivan rad na psihološkim posljedicama koje zlostavljane osobe imaju; opservira, utvrđuje prvotnu psihodijagnostiku, sudjeluje u izradi i donošenju individualnih programa rada za svakog korisnika posebno (djeca i odrasli); usmjeren je na osnaživanje korisnika/ca te pripremu za osamostaljenje nakon izlaska iz Doma; sustavno prati psihološko stanje korisnika/ca, a prema potrebi upućuje ih na tretman stručnjacima/kinjama drugih specijalnosti (npr. psihijatru); psihologinje rade na afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te potiču samopouzdanje i psihološko osnaživanje odraslih korisnica kroz primjenu suportivnih tehnika i savjetodavni rad individualno (usmjeren na razrješavanje specifičnih individualnih potreba) i grupno (radioničke skupine u timu sa socijalnom radnicom, ciljane tematike, poput  ‘Definiranje ciljeva’, ‘Kvalitetna komunikacija’, ‘Ja poruke’, ‘Osvješćivanje procesa biranja partnera”, Tradicionalni odgoj i životne odluke”, ‘Osvješćivanje osjećaja prema partneru – počinitelju nasilja” i slične).

Pravnik: radi isključivo individualno savjetovanje, pruža pravne savjete vezano za rješavanje obiteljsko pravnih problema; izrađuje hodogram potrebnih radnji kako bi korisnicima/cama bilo lakše savladati sve korake na putu do cilja (razvod braka, davanja na skrb djece, odluke o susretima i druženjima s roditeljem kojem dijete nije dodijeljeno na skrb, podjela bračne stečevine, sastavlja tužbe i žalbe za korisnice i korisnike smještaja; pomaže prilikom upućivanja na adrese nadležnih institucija u smislu prethodnih telefonskih dogovora sa službenim osobama i slično).

Posted in Nekategorizirano