STUDIJSKI POSJET INTERVENCIJSKOM CENTRU ZA POSTUPANJA U SLUČAJEVIMA NASILJA U OBITELJI I RODNO UVJETOVANOG NASILJA U GRADU BEČU

22. – 23. svibnja 2012.

Posjet je dogovoren između Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji pri Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i s druge strane Intervencijskom centra za postupanja u slučajevima nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja. U radni posjet krenule su članice i jedan član tog Povjerenstva i to: dvije predstavnice GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, dvije skupštinske vijećnice, predstavnica udruge „Ženska soba“, predstavnik Policijske akademije u Zagrebu, te predstavnica Doma „Duga-Zagreb.
Cilj je bio dobiti uvid u rad navedenog Intervencijskog centra kao i dijela policije u Beču koji se specijalizirao za postupanja u rodno uvjetovanom nasilju, te posjetiti jedno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja.
Naime, prema „Zagrebačkoj strategiji postupanja u slučajevima nasilja u obitelji od 2011. – 2016.“, Grad Zagreb obavezan je provesti unapređenje međusektorske suradnje i to na način da osnuje Centar za koordiniranje postupanja u slučajevima nasilja u obitelji koji će omogućiti brzu i efikasnu akciju u kriznom trenutku nasilja u obitelji, kontinuirano praćenje postupanja svih subjekata na području Grada Zagreba, razmjenu informacija među subjektima o poduzetim radnjama i vođenje evidencije o svim pojedinim slučajevima u jedinstvenoj bazi podataka.
Upravo sve navedeno zatekli smo u gradu Beču gdje smo svjedočili odličnoj uigranosti između Intervencijskog centra i policije te s druge strane Centra za socijalnu skrb.
Predstoji nam sada implementiranje viđenog u naš sustav pri čemu očekujemo niz prepreka, ali svrha koju želimo postići mora biti dovoljna motivacija da se sve prepreke savladaju tako da i Grad Zagreb ima dobro organiziranu službu s efikasnim postupanjima u cilju adekvatnog procesuiranja počinitelja nasilja te pružanja adekvatne skrbi i podrške žrtvi obiteljskog nasilja.