Sudjelovanje Doma „Duga“ na 17. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Splitu

Duga je sudjelovala na 17.godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa (11. – 14.studenog 2009., Split) s dva izlaganja. Izlaganje na temu „Seksualno nasilje u partnerskim vezama – iskustva Duge u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja“ održano je u sklopu Simpozija „Područje seksualnosti:osobna i društvena odgovornost“, te smo sudjelovali u organizaciji Okruglog stola „Dva kamena temeljca u radu sa ženama žrtvama nasilja: institucionalna i izvaninstitucionalna pomoć i podrška“.

Otvorena pitanja za raspravu na okruglom stolu išla su ponajviše u smjeru usporedbe, pozitivnih i negativnih strana različitih pristupa u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja, a koji se prakticiraju u ustanovama, odnosno u nevladinim organizacijama, razgovarali smo o specifičnim pitanjima s kojima se susreću stručnjaci i stručnjakinje u svakodnevnom radu sa ženama žrtvama nasilja. Zaključili smo da je neophodan suradnički i partnerski odnos svih koji su po Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji zaduženi za poduzimanje određenih mjera prema svojim nadležnostima, ali i razumijevanje i suradnički odnos s lokalnom zajednicom i civilnim sektorom koji radi na zaštiti i promociji ljudskih prava. Detaljnije informacije o radu naše ustanove zainteresirani su mogli saznati iz letaka i brošura koji su se mogli dobiti za vrijeme trajanja okruglog stola.