Sudjelovanje Doma „Duga-Zagreb“ na 20. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Dubrovniku

PSIHOLOŠKI ASPEKTI SUVREMENE OBITELJI, BRAKA I PARTNERSTVA

7. – 10. studenog 2012.godine, Dubrovnik

            Ove godine konferencija psihologa, dvadeseta po redu, održana je u prelijepom gradu Dubrovniku, i to pod visokim pokroviteljstvom Potpredsjednice Vlade RH i ministrice socijalne politike i mladih gospođe Milanke Opačić, koja se na ceremoniji svečanog otvaranja u Hotelu Dubrovnik Palace obratila okupljenom auditoriju i proglasila konferenciju otvorenom.

Tema ovogodišnje konferencije je suvremena obitelj u Hrvatskoj, promatrana s aspekta mnogih promjena kroz koje prolazi, kao što je na primjer pojava sve češćih alternativnih oblika klasičnog braka pri čemu pojedinci samostalno odabiru partnerske i obiteljske odnose u kojima žele živjeti, zatim promjena u strukturi obitelji, porast jednoroditeljskih obitelji slobodnim izborom ili uzrokovano životnim okolnostima, promjena sustava vrijednosti u društvu. Cilj konferencije pomoć je suvremenoj obitelji u svim njezinim oblicima, koja prolazi kroz niz složenih procesa u okviru današnjeg društva i društvenih promjena, kroz što bolje razumijevanje.

            U našoj ustanovi, Domu „Duga-Zagreb“, bavimo se upravo jednim od alternativnih oblika obitelji, spomenutim jednoroditeljskim obiteljima koje postaju takvima zbog rastave, razvoda ili privremenog razdvajanja supružnika odnosno roditelja, te smo se na konferenciju uključili zbog atraktivnosti i aktualnosti teme. Nažalost, osobno nismo prisustvovali konferenciji, ali smo svoj doprinos ostvarili izlaganjem teksta na temu „PSIHOLOG/INJA IZ SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA KAO EMOCIONALNA PODRŠKA ŽRTVAMA KADA IDU NA ROČIŠTE NA SUD – DA ILI NE?“, u kojem se, osim što detaljno opisujemo ulogu psihologa/inja u Skloništu i njihov rad sa obiteljima smještenim u Dom pod specifičnim okolnostima izloženosti obiteljskom nasilju, osvrćemo i na vrlo usko i specifično pitanje pratnje žena-žrtava  kada idu na sud ili ročište gdje će se susresti sa partnerom/počiniteljem nasilja, a u sklopu psiholoških usluga osnaživanja i ohrabrivanja korisnica za samostalan život bez izloženosti nasilju, koje pružamo u našoj ustanovi. Kroz izlaganje detaljno obrazlažemo svoj pristup i stajalište vezano uz spomenutu problematiku, a svrha i cilj izlaganja je približiti i pojasniti specifične probleme sa kojima se žene tijekom boravka u skloništu susreću, kao i način na koji se takve situacije odražavaju na cjelokupnu obitelj.