SUDJELOVANJE DOMA „DUGA-ZAGREB“ NA 9. SAVJETOVANJU MREŽE SLIJEPIH ŽENA HRVATSKE

24. studeni 2012.godine, Udruga slijepih Zagreb, Hrvatski savez slijepih

            Ravnateljica naše ustanove odazvala se pozivu predsjednice povjerenstva i Mreže slijepih žena, gospođe Marije Mustač, za sudjelovanjem na 9. savjetovanju Mreže slijepih žena Hrvatske, na temu „Jačanje aktivnosti, te osnaživanje slijepih žena u lokalnoj zajednici“.

Cilj savjetovanja bio je upoznati slijepe žene s Nacionalnom i Zagrebačkom strategijom jedinstvene politike zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016., te Protokolom u postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Ravnateljica je pozvana da na zadane teme održi izlaganje putem kojeg bi okupljene sudionice upoznala s njihovim mogućnostima i pravima u slučajevima izloženosti nasilju u obitelji, a skup je održan u prostorijama Udruge slijepih Zagreb, na adresi Draškovićeva 80.

U svom izlaganju, ravnateljica je auditorij sačinjen od dvadesetak slijepih žena iz temeljnih udruga Hrvatskog saveza slijepih koje su ujedno članice Mreže slijepih žena,  upoznala sa ključnim dijelovima sadržaja Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016., odakle je, između ostalog, izdvojila neke od važnih ciljeva strategije kao što su osiguranje uvjeta za zbrinjavanje žrtava, poticanje zapošljavanja  žrtava i njihovo uključivanje u društvo, osiguranje različitih oblika potpore žrtvama kroz psihosocijalnu pomoć, savjetovanje i sl., zaštita posebno osjetljivih skupina žrtava kao što su to osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi, unapređenje međuresorne suradnje, izobrazba stručnjaka koji rade sa problematikom obiteljskog nasilja, provođenje mjera informiranja i senzibiliziranja javnosti te prevencija nasilja u obitelji.

Nadalje, okupljene sudionice  dobile su informaciju koje su sve vrste nasilja koje se definiraju i kao obiteljskog nasilje, prezentirala je i stručni rad te podršku koja se smještenim korisnicima pruža u Domu „Duga“. Objašnjen je i pravni okvir za sankcioniranje obiteljskog nasilja. Konačno, ravnateljica je u svom izlaganju pojasnila i predočila sudionicama što mogu učiniti kada se direktno ili indirektno susretnu sa problemom obiteljskog nasilja, a pomogla je okupljenim gošćama i da riješe nedoumice oko mogućnosti smještaja slijepih žena u Sklonište koja, dakako, postoji, sa obvezom Skloništa da uvjete smještaja i stručni rad prilagodi potrebama slijepe osobe.