SURF and SOUND nastavlja se do 2025!

Europska komisija, u okviru programa Unije, Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV), odobrila je financiranje nastavka projekta – SURF and SOUND 2.0 od 2023. do 2025. godine!
SURF and SOUND 2.0 nastavit će borbu protiv kibernetičkog nasilja nad ženama, a aktivnosti će biti usmjerene na ključne izazove uočene tijekom provedbe ovog projekta od 2021. (do 2023.) godine.
Glavni cilj projekta je utjecati na pozitivne promjene stavova i jačanje kapaciteta stručnjaka za provedbu zakona – policijskih službenika/ca, državnih odvjetnika/ca i sudaca i sutkinja stavova te ojačati mehanizme prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja i proširiti usluge podrške za žrtve online nasilja.
Agencija za elektroničke medije također će nastaviti s partnerstvom u provedbi projekta, u području podizanja svijesti u sklopu nacionalne kampanje, a partnerskom konzorciju se pridružuje Ravnateljstvo policije te Pravosudna akademija.
_
Od početka provedbe projekta u ožujku 2021. ukupno smo do sada zaprimili 130 prijava online nasilja prema ženama. U 51 slučaju radi se o objavljivanju ili prijetnji objavom seksualno eksplicitnog sadržaja, a nerijetko se žrtve paralelno suočavaju i s drugim oblicima online nasilja, poput doxinga, uhođenja, ucjene i iznude.
Za ovoliki broj prijava online nasilja svakako je zaslužna i nacionalna kampanja osvještavanja o online nasilju koju smo provodili s našim partnerima, Agencijom za elektroničke medije. Bilboard kampanja u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zadru, televizijski i radio spotovi te drugi oblici javne komunikacije rezultirali su čak desetorostrukim povećanjem broja prijava u lipnju, srpnju i kolovozu, odnosno tijekom i nakon provođenja kampanje!
92 slučaja online nasilja prijavljeno je putem platforme Neon, što potvrđuje da se platforma etablirala kao koristan alat za prijavu i podršku!