Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Dana 19. rujna 2018. godine prisustvovali smo tematskoj sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora koja je u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom održana povodom obilježavanja 22. rujna, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Tema sjednice je bila: “Nasilje nad ženama s invaliditetom – specifičnosti i mogućnosti suzbijanja”, a uz članove i članice Odbora sjednici su prisustvovali i predstavnici/e nadležnih državnih institucija te organizacija civilnog društva.