Uspostavljanje međusektorske suradnje na suzbijanju seksualnog nasilja

Ženska soba – Centar za seksualna prava održala je 19. i 20. lipnja 2009. trening za predstavnike i predstavnice relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva pod nazivom “Uspostavljanje međusektorske suradnje na suzbijanju seksualnog nasilja”. Treningu je prisustvovalo 29 predstavnika i predstavnica relevantnih institucija i nevladinih organizacija, među kojima i Dom „Duga – Zagreb“. Duga je predstavila svoj rad te iskustva i prijedloge vezano uz problematiku seksualnog nasilja u obitelji. Osobiti je naglasak stavljen na rad institucija u procesu prijavljivanja seksualnog nasilja, te na predstavljanje i diskusiju o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Treningom se unaprijedila postojeća suradnja, prikazani su korisni primjeri iz prakse te je ostvaren interdisciplinaran pristup razvoju Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.