V. konferencija socijalnih radnika: MEĐUGENERACIJSKO POVEZIVANJE I AKTIVNO STARENJE: IZAZOVI ZA SOCIJALNI RAD

Trogir, hotel Medena, 10.-12.10.2012.

U organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika, održana je V. konferencija socijalnih radnika na temu „Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad“.

Predstavnica Dom „Duga“ na konferenciji je kroz izlaganje prezentirala temu „Zanemarivanje i zlostavljanje osoba starije životne dobi-praktično problematiziranje teme“. Izlaganje je sadržavalo stručni osvrt na načine detekcije, ali i intervencije u cilju zaštite starijih osoba. Naglašeno je kako Doma „Duga-Zagreb“  pruža smještaj i zaštitu za sve odrasle osobe koje su žrtve obiteljskog nasilja pa tako i osobe treće životne dobi. Međutim, upozorava se na zamku „ageizma“ – specifičnog oblika diskriminacije koji predstavlja nepriznavanje ili ograničavanje prava starosnih skupina, a potaknuto zapažanjem da je djelovanje društva više usmjereno prema žrtvama obiteljskog nasilja koje nisu ujedno i osobe treće životne dobi.

U izlaganju je izneseno nekoliko konkretnih prijedloga za buduću praksu:

           uvođenje „nadzora nad kvalitetom brige članova obitelji za osobu starije životne dobi“;

           aktiviranje mogućnosti žurnog i privremenog zbrinjavanja osoba starije životne dobi u domove umirovljenika, a u slučajevima obiteljskog nasilja;

           pružanje psihološke pomoći starijim osobama na takvom smještaju putem „mobilnog psihologa/ginje“ – koji su verzirani za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja;

            Sve navedeno je naišlo na odobravanje i pozitivne reakcije okupljenih sudionika.

Na konferenciji je općenito zaključeno da je područje istraživanja i djelovanja protiv nasilja nad starijim osobama u Hrvatskoj  na samom početku te da ne postoje sustavna i relevantna istraživanja. Zaključeno je također da je vidljiva neujednačenost u kvaliteti i obuhvatnosti usluga koje pruža privatni sektor skrbi o starijima u odnosu na društvenu skrb, a na čemu bi svakako trebalo raditi u cilju pružanja što je moguće bolje skrbi i kvalitete života starijim osobama u potrebi.

Naglašeno je također da je gotovo identična situacija i s osobama s invaliditetom koje također moraju biti dodatno izdvojene ali jednako učinkovito tretirane kao žrtve nasilja u svojim obiteljima.