Video – Obitelj je (ne)sigurno mjesto!

Nakon 10 godina rada našeg skloništa za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja možemo utvrditi neke trendove u obilježjima i vrstama nasilja, dužini trajanja istog kao i demografskim obilježjima žrtava koje su koristile naše usluge.

Tom prilikom izradili smo video spot kojim želimo pozvati sve žrtve da ne šute i ne trpe iza zatvorenih vrata svojih domova.

Pogledajte spot i podsjetite se činjenica koje se u njemu navode!

Tražite pomoć vi osobno ili osnažite nekog svog bliskog kome je takva pomoć potreba da se javi i zaštiti!

Video – Obitelj je (ne)sigurno mjesto!

 

Izradili smo također u toj prigodi evaluacijsku studiju koja vam je na raspolaganju za pregled u obliku PPP na sljedećem linku: EVALUACIJA RADA KROZ 10 GODINA