Vrste pomoći

Polazeći od činjenice da nasilje u obitelji predstavlja oblik diskriminacije, kao i grubu povredu temeljnih ljudskih prava i sloboda te da se bez sretnih pojedinaca i funkcionalnih obitelji ne može govoriti o zdravom društvu, Grad Zagreb prepoznao je važnost pojačane brige i zaštite žrtava obiteljskog nasilja, posebice najosjetljivijih skupina kao što su žene i djeca. Gradska skupština Grada Zagreba 13. rujna 2018. godine donijela je Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18).

Sukladno članku 41. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 06/16,  16/16, 23/16 i 04/19) savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža se i djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja.

Savjetovanje se provodi na pet adresa u gradu Zagrebu, a žuran smještaj omogućen je u tri skloništa tajnih adresa. Slobodno se možete obratiti na sljedeće adrese:

1. Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „ Duga – Zagreb“ (sklonište i savjetovalište), Ozaljska ulica 93, Zagreb, tel: 3831 770 – opće informacije (8.00 – 20.00), info@duga-zagreb.hr, 0800 88 98 – besplatni telefon savjetovališta za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja (pon – pet: 16.30 – 19.30), savjetovaliste(at)duga-zagreb.hr

2. Udruga Autonomna ženska kuća, (sklonište i savjetovalište) P.P. 19, 10001 Zagreb, tel: 0800 55 44. Radno vrijeme savjetovališta svakim radnim danom od 10.00 – 17.00, e- mail: azkz(at)zamir.net

3. Udruga SOS Ženska pomoć sada, (sklonište i savjetovalište), tel: 46 55 222, besplatan broj: 0800 655 222 (dostupna 0-24 sata), e-mail: zenskapomocsada(at)gmail.com

4. Udruga B.a.B.e., (savjetovalište) Selska cesta 112 A, radnim danom od 08.00 do 17.00 sati, tel: 01 4663 666, SOS telefon – besplatna pravna pomoć: 0800 200 144, e- mail: babe(at)babe.hr

5. Udruga Ženska soba – centar za seksualna prava  (savjetovalište), Maksimirska cesta 51 A, svakim radnim danom od 08:00 – 18:00 sati na broj mobitela: 091/150-5225, svakim radnim danom od  09:00 – 17:00 sati na broj telefona: +385 1 6119 174, e- mail: zenska.soba(at)zenskasoba.hr, savjetovaliste(at)zenskasoba.hr

Vezano za stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja, Odlukom o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12 i 22/13) propisani su uvjeti, postupak i mjerila za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zagreba. Na temelju navedene odluke Grad Zagreb stambeno zbrinjava građane dodjelom stanova u najam prema Konačnoj listi reda prvenstva te izvan Liste reda prvenstva uz obrazloženo mišljenje nadležnih gradskih ureda na osnovi kojih se rješavaju stambena pitanja osoba – obitelji koje se nalaze u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju: osoba s utvrđenim 100%-tnim tjelesnim oštećenjem, osoba sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i osoba koje su žrtve obiteljskog nasilja. Ukoliko imate potrebu za stambenim zbrinjavanjem, slobodno se možete obratiti našem Odjelu socijalne skrbi na adresi Nova cesta 1, svakim radnim danom od 8.00 do 15.30 sati te utorkom i četvrtkom od 8.00 do 18.00 sati ili na broj telefona 6101- 800.

Aktivnosti vezane za praćenje i poticanje zapošljavanje žena žrtava obiteljskog nasilja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb uključuju vođenje standardizirane evidencije nezaposlenih osoba žrtava obiteljskog nasilja te uključivanje u proces pripreme za zapošljavanje i aktivnog posredovanja u zapošljavanju ove skupine nezaposlenih osoba. Sve nezaposlene žrtve obiteljskog nasilja uključene su u proces pripreme za zapošljavanje što obuhvaća individualno savjetovanje i definiranje profesionalnog plana traženja posla te uključivanje u radionice radi jačanja samopouzdanja, poticanja motivacije i pripreme za uspješno traženje posla. Sve mjere aktivne politike zapošljavanja možete naći na mrežnoj stranici www.mjere.hr ili se možete obratiti putem e- maila hzz.zagreb@hzz.hr radi specifičnijeg upita.

Gradska skupština Grada Zagreba na 21. sjednici, 21. ožujka 2019., donijela je Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva kojeg možete pogledati na mrežnoj stranici https://www.zagreb.hr/program-poticanja-razvoja-obrta-malog-i-srednjeg-p/104799. Programom su određene mjere te se periodički raspisuju natječaji na temelju mjera kojima su određeni uvjeti, ali i pripadnost posebnoj skupini – žrtvama obiteljskog nasilja. U vezi budućih natječaja te njihovih uvjeta možete se slobodno obratiti Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na e – mail gospodarstvo@zagreb.hr.

Na mrežnoj stranici Grada Zagreba (https://www.zagreb.hr/zastita-zrtava-obiteljskog-nasilja/4943) možete saznati koje još aktivnosti poduzimamo radi zaštite žrtava nasilja u obitelji  U slučaju dodatnih upita, slobodno nam se obratite na e- mail guszoi(at)zagreb.hr ili iva.prpic(at)zagreb.hr.